S) yïöiaiïUMiïjMïi mi No. 14 DONDERDAG 18 NOVEMBER 1926 9de JAARGANG. vl. Communications of Mr. Rose. Nieuwe serie. I. „Of u maar naar boven wil gaan," vroeg de immer gastvrije Mevrouw Sweering, toen ik mij j.l. Donderdagavond Middenweg No. 40 meldde om een praatje te maken met Rose. Reeds heel spoedig waren wij midden in het gesprek, n.l. over den stand van zaken van ons eerste elftal en het zal ieder duidelijk zijn dat Rose heel goed te spreken was over het gepresteerde tegen de Stormvogels. „Of wij veel sterker waren?" Meneer, op gelegd sterker! was het oordeel van den En- gelschman, en als de overigens lang niet slech te IJmuidenaar in de goal niet heel gelukkig geweest was, hadden wij zeker twee of drie maal meer gescoord. „Gelukkig" is feitelijk een woord, vervolgde Rose, dat wij bij voetbal niet te veel moeten gebruiken, doch ditmaal had de keeper der tegenpartij toch wel een beetje veel „bof" met een paar goede shots van onze voorhoede. Er was tegen Stormvogels een groot verschil in ons spel in vergelijking met de vorige matches, hetgeen voortsproot uit het uitstekende spel van onze voorwaartsen. Men begreep elkaar ditmaal veel beter, terwijl de bal veel sneller werd gespeeld, resp. naar de medespelers werd geplaatst. Ook onze midden linie was puik Zondag, de jongelui deden pre cies wat ze doen moesten, niet aarzelen, stevig spelen en goed centeren. Ook over de beide backs en keeper veel goeds! Het scheen mij toe dat Jan de Boer geen kans had het doelpunt te voorkomen. Het was weer het gewone kwaaltje: een prop menschen voor de goal, het uitzicht belemmerd en bom!.goal! „Uitblinkers?" waag ik te vragen. Maar Mr. Rose laat zich niet verlokken op deze vraag in te gaan. Och ja, omzeilt hij de kwestie, ik zou er gemakkelijk een paar uit ■'t 5

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1