<f 5 Queen* Jïunt 7/ oTïuta/irfetd' ^veoctcteelêa? No. 13 ZRTERDflG 23 OCTOBER 1926 9de JflRRGflNG. i!i i KRONIEK. i geheelen match aan het woord geweest, doch meer dan één maal scoorde Ajax intusschen niet. Wat echter een leelijk ding was, het zou het eenige doelpunt blijken dat wij in Rotterdam maakten. Tegen Excelsior j.l. Zondag bleef de score geheel blank, daar ook de Rotterdammers Jan de Boer niet konden passeeren. Jan de Boer verkondigt namelijk stellig, dat het door den heer Hazeu geconstateerde doelpunt op een fout van den arbiter berust. Als Jan de Boer dat NIEUWi Een overwinning en een nederlaag te Rotterdam. Onze voorhoede faalt. Oppassen de boodschap. Ons tweede elftal. Holland-Duitschland. Een Duitsch veteranen elftal. A De twéé laatste Zondagen hebben Ajax één overwinning en één nederlaag opgeleverd, in zooverre een resultaat dat bevrediging moet verwekken. Wat evenwel niet tot optimisme zal leiden is, dat onze voorhoede in beide wedstrij den het slechts tot één doelpunt heeft gebracht. Dat onze aanvallers het in de zes voorafgaande matches tot 21 goals brachten is een keurige prestatie, vooral als men bedenkt dat hierbij twee ontmoetingen tegen Enschede waren. De productiviteit der voorhoede moet echter door Rose duchtig worden herzien, daar van deze linie het komende seizoen nog heel wat ge vraagd zal worden en wij met één doelpunt in twee matches niet uit zullen komen. Ditmaal zorgde onze verdediging dat de vijandelijke aanvallers slechts éénmaal in twee wedstrijden hebben gescoord, doch de sterkste achterhoede ziet zich in een paar wedstrijden doorgaans enkele malen gepasseerd en de overwinning hangt in die gevallen dus af van de score-pres tatie onzer voorwaartsen. Op Spangen hebben wij voor een behoorlijke match gezorgd en Hor dijk kopte het winnende punt langs Cohen uit een prima pass van Hamel. Ajax is vrijwel den

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1