JHBSES85£S^^^^^^^X^3Si.-__J m m m t\»7A! i m i*>j i mi i w MI -w±i/.I*«» No. 10 VRIJDAG 27 AUG. 1926 9de JAARGANG. ii-. 'f* DIPLOMA'S. i ik. Wij openen ditmaal het seizoen met twee zeer belangrijke wedstrijden, n.l. op 5 Sept. a.s. Sportclub EnschedeAjax en op 12 Sept. d.o.v. tegen Enschede thuis. Zooals men weet is Enschede momenteel Kampioen van Nederland en het is ongetwij feld een groote verdienste van ons Bestuur het Amsterdamsche publiek op dezen belang rijken wedstrijd te vergasten. I i COMPETITIES N. V. B. i Onze in den N.V.B. spelende elftallen wer den als volgt ingedeeld: Ajax I in Afd. I der eerste klasse met: Stormvogels, Excelsior, Sparta, Blauw-Wit, 't Gooi, D.F.C., R.C.H., H.V.V. en V.U.C. Ajax II in de Reserve le klasse met: Blauw-Wit 2, D.E.C. 2, Spartaan 2, E.D.O. 2, H.F.C. 2, Rapiditas 2, Z.F.C. 2, Hilversum 2. Ajax III in de Reserve 2e klasse B met: Vriendenschaar 2, Velox 2, U.V.V. 3, Hercu les 2, H.V.C. 2, 't Gooi 2. Ajax IV in de Reserve 3e klasse C met: 't Gooi 3, A.W. 2, Blauw-Wit 4, de Spartaan 3, A.F.C. 3, D.E.C. 3, Wilh. Vooruit 2. LEDENLIJST. Aangenomen als w. 1. A. C. van Rooy, A. H. v. Westerloo, J. H. Sluyter, P. M. N. Kriek, J. v. d. Heuvel, W. Knaack, C. Grol, A. Heins, J. M. Oosterman, A F. Wheeler, W. de Boer, H. Otten en W. L. Hangard. Als adspr. lid: J. W. Botschuyver, H. B. B. Brons, J. M. Verhoek, J. L. G. Stam, H. L. Arens, J. P. Arens, W. J. Kaak, N. G. Pieters, O. F. Hoog- straate, Tj. Aukema. Als onderst, lid: H. G. P. Grandpré Molière. J. J. GROOTMEIJER. Diploma's voor de werkende-, adsp. leden en donateurs kunnen, tegen betaling, op den eersten thuiswedstrijd in het Bestuur shuisje in ontvangst worden genomen. Zonder NIEUW Diploma zal geen toegang worden verstrekt. HET BESTUUR. V»/

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1