No. 9 DONDERDAG 5 AUG. 1926 9de JAARGANG. OFFICIEEL GEDEELTE. Bestuur: F. Schoevaart, Voorzitter. M. Smit, Vice-Voorzitter. J. J. Grootmeijer, Secretaris. A. L. Desmit, 2e Secretaris. J. Oudheusden, Penningmeester. J. Schoevaart, 2e Penningmeester. S. Tump, F. Couton, C. H. W. Debois, Commissarissen. Enquêtecommissie. H. Delsen. C. H. W. Debois. R. Vunderink. A. L. Desmit. J. J. Grootmeijer. Elftallencommissie A. J. Schoevaart. A. J. de Kruijff. R. Vunderink. S. Tump. A. L. Desmit. Commissie B. J. Roodenburg. J. Westrik. Tj. de Munnik. Jo. Smit. A. L. Desmit. Kascommissie. J. C. A. Smit. J. H. Lyre. H. Harinck. Honkbal. Jo. Smit. Cricket. Tj. de Munnik. T rainingscommissie. A. J. de Kruijff. Jan Schoevaart. F. Couton. KRONIEK. A Onze 26ste Jaarvergadering heeft dezer da gen plaats gehad en de goede leiding van Frans Schoevaart was oorzaak dat het groote pro gramma feitelijk in één avond is afgewerkt. De rondvraag bleef voor een speciale avond be stemd, waarvan echter slechts een paar uurtjes noodig bleken om alle vragen te beantwoorden. In dit nummer vinden onze lezers een lijstje over de samenstelling van het Bestuur en di verse commissies. De aandacht van onze leden zal in de allereerste plaats getrokken worden door het feit dat de heer J. Pelser door den heer C. H. W. de Bois is vervangen daar eerst genoemde zich niet langer beschikbaar stelde.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1