No. 7 DONDERDAG 1 JULI 1926 9de JAARGANG. ONZE DUITSCH-FRANSCHE TOER. I I A Al moeten wij toegeven, dat de behaalde resultaten tijdens dit 11-daagsch uitstapje bereikt, niet bepaald Ischitterend. zijn, toch kan deze reis met gulden letteren in de historie van Ajax geboekt worden. De eendracht in het reisgezelschap, de gezellige toon die er heersch- te, de ontvangst door onze gastheeren, alles te zaam is zoo af geweest, dat de reis in vrijwel alle opzichten ge slaagd kan heeten. Des Vrijdagsmiddags 4 Juni, om 2 uur, van het C. S. Vertrokken en uitgeleide gedaan door tientallen fami lieleden en Ajqcieden, kwam het gezelschap na een uiterst gezellige reis in Frankfurt a. M. aan. Aldaar Ireeds dadelijk de ons bekende hartelijkheid. Veel Frank furters, bloemen en handgedruk. Het Hansa-hotel was spoedig bereikt en na in het clublokaal nog een uurtje geboomd te hebben, was ieder Ajacied om niet ver lover twaalven onder de wol. Des Zaterdags maakten wij een auto-trip door Frankfurt. Het schitterende oude bouwwerk van Frankfurt had onze algemeene belang stelling en de toer eindigde voor menigeen te vroegtij dig. Des middags om 6 uur speelde ons team tegen Eintoacht, in het Stadion, een kunstwerk, waarvan wij allen hebben genoten. Een prachtig zwembassin, wie lerbaan enz. completeeren met het groote sportpark, waar 50.000 toeschouwers kunnen geborgen worden, het Stadion. Voor den aanvang bood een allerliefst Frankfurter kindje Frans Rutte bloemen aan en toen onze lange aanvoerder het popje oppakte en hartelijk zoende, daverde het applaus langs de tribunes. Uitmun tend heeft ons elftal deze eerste match gespeeld. Al heeft Ajax met 54 verloren, toch dient erkend, dat alle spelers zich geheel hebben gegeven. Met rust was Ajax reeds met 41 achter en om er daarna nog 54 van te maken, is een keurige prestatie. Achter boterde het niet erg; er vielen nogal eens ga pingen waar te nemen, doch de voorhoede, met 4 goals als resultaat, speelde keurig en Twelker, Cor, Frans, Wim en Wout krijgen van deze plaats een verdiend eere-saluut! Na afloop bood Eintracht allen deelnemers een feest maaltijd aan: veel is er gespeecht en die spelers, en dat waren er verschillenden, die voor den eersten keer mee op toer waren, hadden al spoedig in de kieren, hoe Ajax in het buitenland getapt is! Dat allen het einde van het feest hebben afgewacht, bewees; dat er „Stim- mung" inzat! Des Zondags bezocht de geheele familie Bad-Hom- burg. Marius slaagde er in een allerbekoorlijkste Was- ser-fraulein op de plaat te krijgen en na een geweldige lunch (foei, wat aten die kerels!) in Kaiserhof, gingen we den Taunus op. Daarna keerde men, het was een Zware dag geweest, naar Frankfurt terug. Het diner werd ietwat haastig gebruikt, daar onze manager de ge heele stomp uitgenoodigd had voor Circus Schumann bij „Heinrich, was bist du gemein!" Het uitstekend te vol gen tooneelstuk veroorzaakte daverende lachsalvo's en wij gingen na afloop zeer voldaan ter ruste, na aller-; hartelijkst afscheid genomen te hebben van de familie Becker, Zimmer Co. Des Maandagsmorgens bracht de Schnellzug ons naar Pforzheim, waar wij via Karlsruhe in prima conditie aankwamen. Om 5 uur zouden wij spelen tegen F. C. Pforzheim, doch een enorme donderbui, welke het ter rein in een waar moeras deed veranderen, was oorzaak dat eerst om half zes kon begonnen worden. F. C. Pforzheim bleek een XI-tal zeer goede polo spelers te hebben. De onzen sukkelden nogal eens in het water en vooral Schetters, die feitelijk niets anders dan water had, bleef in gebreke met z'n „crawls". Van die zijde kwam het meeste gevaar. Het slot was, dat wij met 42 zeer onverdiend verloren. De voorhoede was minder dan in Frankfort, doch de Anderiessens speel den dat het een lust was. Ook de achterhoede bleek onzeker en beschikte over te weinig polo-eigenschap pen. Even goed soep na afloop en behalve Jan Becker,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1