2 '■£mïê i rlm» HMS» MJ No. 6 WOENSDAG 2 JUNI 1926 9de JAARGANG. 'F Cricket. I NAAM ADRES VOORGESTELD ALS VOORSTELLERS. J. B. Hannema (teruggetrokken) Opl. Comp. Werkend lid gaf zich op 7e Reg. Inf. Harderwijk C. Schlötjes van Woustraat 71 n n J. H. Houtman en J. J. Grootmeijer B. Walvisch Smitstraat 20 Adsp. lid gaf zich op D. v. Lemmerden W. Pastoorstraat 12 Werkend lid A. Höhle Kwakersplein 7 ff n J. H. Höhle en M. J. Koolhaas Hans Dué Amstelkade 95 tt n gaf zich op J. C. Giling Tidorestraat 1 huis n n W. F. Koningsveld en J. J. Grootmeijer Frans Koenraads Bankastraat 23 huis Adsp. lid J. H. Koch en J. J. Grootmeijer J. Verhoek Mesdagstraat 28 Werkend lid gaf zich op L. Nieuwenhuis 3e Helmersstraat 2 huis Adsp. lid ff w n A. M. Ravoo Wormerveerstraat 9 Werkend lid tt tf tt G. H. Pastoor Olympiaweg 82 Adsp. lid ff ff ft Amstelveenscheweg 65. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. Sinds het laatste clubblad is ook voor ons het cricket seizoen begonnen. In de 3e kl. N.C.B. werd ook nog Olympia ingedeeld, zoodat het le elftal ook twaalf wed strijden heeft te spelen. De oefenavonden waren nog vrij frisch, zoodat daar de belangstelling nog niet overmatig was, doch een beetje meer zomer en dat komt ook in orde. Ruim 25 leden hebben zich voor cricket aange meld, genoeg dus voor 2 elftallen, maar bij den eersten wedstrijd van het 2e waren slechts 7 spelers present, waarvan er nog één weder wegliep. De overigen bleven zonder meer weg en schijnen nog niet te weten, dat bij verhindering de burgerlijke beleefdheid toch minstens eischt iets te laten hooren. Nog wil ik er even op wij zen, dat bij cricket een amicaler onderlinge verhouding moet bestaan. Het werkwoord „kankeren" is in het cricketwoordenboek absoluut onbekend, terwijl bij een wedstrijd alleen de captain en bowlers het woord mogen hebben en de overigen alleen op plaatsen mogen gaan staan, hen door de bowlers aangewezen. Het gezegde ,,dit of dat doe ik niet" bestaat eenvoudig niet bij cricket. We doen allen onvoorwaardelijk ons best om een wed strijd te winnen en als we daar allen van overtuigd zijn, dan loopt het zaakje best. De Pinksterdagen waren voor de cricketters zwaar. Den eersten dag stond Kampong II op het programma en met het oog op Ajax- Middlesex begonnen we reeds om 10 uur. Eerst ging Kampong aan bat en maakte 37 runs. Exmann bowlde 5 voor 27 en Qehrels 5 voor 29. Daarna gingen wij slaan en maakten 64 runs, waarvan ten Have 15. Fr. Schoe- vaart 15, Jan Schoevaart 10 en J. Meeuwsen 11. Kam-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1