MM No. 5 WOENSDAG 12 MEI 1926 9de JAARGANG. Lijst van Canöiöaten voor het lidmaatschap 1 I Onze buitenlandsche toer. Zooals bekend, zal Ajax aan het einde van dit seizoen een z.g. zomertrip organiseeren, waarbij het vrij zeker is, dat Frankfurt a. M., Strasbourg i. E. en Parijs zullen bezocht worden. Het gezel schap zal, tenminste de voorloopige plannen lui den zoo, op Vrijdag 4 Juni naar Frankfurt a. M. vertrekken. Men gaat dan des Zaterdags naar het schitterende Bad-Homburg en het eerste speelt des avonds 7 uur tegen onze bekende tegen standers „Eintracht". Des Maandags 5 Juni, ver trekken wij naar het knusse Strasbourg, welke plaats wij na een reis van 7 uren bereiken. On getwijfeld een stad, waar naast goede sport van een schitterende omgeving te genieten zal zijn. De Association Sportive Strasbourg en Cham pion d'Alsace is onze gastvrouw. Het ligt in de bedoeling om Dinsdagsavonds tegen deze club in het veld te komen. Na een fraaie reis door de Vogezen komen wij dan Woensdagsavonds in Parijs aan, alwaar wij een of twee wedstrijden op Zaterdag en op Zondag daaropvolgende spe len. Met 't arrangeeren van deze wedstrijden is 't Bestuur thans nog bezig. De bedoeling is om in het begin van de week 1421 Juni terug te kee- ren, zoodat de geheele trip ongeveer 10 dagen in beslag zal nemen. In het volgende nummer hopen wij „de officieele route", wedstrijden en namen der deelnemers te publiceeren. v|. NAAM A D R F. S VOORGESTELD ALS VOORSTELLERS. J. B. Hannema C. Schlötjes B. Walvisch D. v. Lemmerden A. Höhle Hans Dué J. C. Giling Frans Koenraads J. Verhoek L. Nieuwenhuis A. M. Ravoo G. H. Pastoor Amstelveenscheweg 65. Opl. Comp. 7e Reg. Inf. Harderwijk van Woustraat 71 Smitstraat 20 W. Pastoorstraat 12 Kwakersplein 7 Amstelkade 95 Tidorestraat 1 huis Bankastraat 23 huis Mesdagstraat 28 3e Helmersstraat 2 huis Wormerveerstraat 9 Olympiaweg 82 \«4 Werkend lid Adsp. lid Werkend lid Adsp. lid Werkend lid Adsp. lid Werkend lid Adsp. lid gaf zich op J. H. Houtman en J. J. Grootmeijer gaf zich op J. H. Höhle en M. J. Koolhaas gaf zich op W. F. Koningsveld en J. J. Grootmeijer J. H. Koch en J. J. Grootmeijer gaf zich op J. J. GROOTMEIJER, Secretaris.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1