9de JRFIRGflNG. Ajax 26 jaar!! As. Donderdag 18 Maart zal het 26 jaar ge leden zijn dat Ajax werd opgericht. Onder gunstige omstandigheden gaat zij haar 27ste jaar tegemoet tusschen haar zustervereenigingen een tegemoet, tusschen haar zustervereenigingen een zeer behoorlijke plaats innemende. Terwijl wij alle Ajacieden met dit feit gelukwenschen, kun nen wij mededeelen dat het bestuur aan de Club avond-Commissie verzocht een specialen club- herdenken. Deze Commissie bericht ons dat het feestje zal plaats hebben PROGRAMMA BAL m III4 ïl »7±1 i'i«: I I*W >7±71M MJ iii i 'h E 4*. DONDERDAG 18 MAART A.S. in Maison Boer, Weteringschans alhier, aanvang 8 uur. Alleen WERKENDE en JUNIORES leden hebben met dame recht van toegang op vertoon van diploma. De belastingcontrole heeft het recht leden zonder diploma geen toegang te verleenen, terwijl in verband met de beperkte plaatsruimte aan ondersteunende leden geen toegang ver strekt kan worden. 1. WELKOMSTREDE. 2. LIEFDESVERKLARING Ajax-spel in 1 bedrijfJan Hahn 3. WALTER NORMANN. Carel Burbach' 4. DON RIGO DA CINTRA bijgenaamd de Zwarte voetruiter, cinomatografisch drama in 5 acten 1. GRAAF DE RIO CARIBE. 2. DONNA BELLA, zijn dochter. 3. DON DIËGO DE SANTA MARILLO. 4. DON RICO DA CINTRA. 5. ROSA, Kamenier. 6. EEN BEUL. EXPLICATEUR LOU HAMERS, 5. HET „ATEC'-QUARTET Anny Seveke. Jan Hahn. Piet Burbach. PAUZECarel Burbach. 6. HET „ATECQUARTET. 7. FEU SACRÉ, blijspel in 1 bedrijf PERSONEN 1. JACQUES WALBURG, advocaat Rien de Bruyn. 2. EMMY, zijn vrouwMia Hoppe. 3. HENDRIK, knecht Joop Eekhof. 4. LINA, dienstbodeTine Burbach. Cabaret onder leiding van CAREL BURBACH. Muziek van de Ajax Yaz-band. Bal onder leiding van J. STOL Jr.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1