133 mFilial rJ »7»1 i FI«: 141 No. 18 VRIJDAG 5 FEBRUARI 1926 8sfe JAARGANG. BRIEVEN UIT DE MEIJERIJ Mea culpa! 't Kleine woordje, „Vlokkie", mijn haast roes tige nom de plume van weleer, stofid als 'n aan klacht in 't laatste Clubbladnummer 't Komt me voor, dat ik schuldig ben aan clubverwaarloozing, hetgeen een nieuw soort kwaad is, dat strafbaar is volgens art. 158 van ons Burgerlijk Wetboek.... „zijn elkander wederkeerig getrouwheid, hulp en bijstand ver schuldigd." Nu slaat art. 158 in dit geval wel op het huwelijk en we zijn wel niet aan Ajax getrouwd, maar'n beetje houden van Ajax doe ik toch nog! Hoe ik dat weet? Omdat er 's Maandagsmorgens maar 1 uit slag me eigenlijk nog interesseert.de Ajax- wedstrijduitslag! Vergeef het me, als mijn animo voor de voet ballerij, vroeger op kookpunt, sinds jaren tot onder het nulpunt is gedaald. Belangrijker zaken absorbeeren met 100 pet., al vergeeft geen enkel rechtgeaard voetballer mij deze afvalligheid! Maar Ajax! II n'y a que Ajax! En er is ten slotte ook maar één club, niet waar, en dat is Ajax! En er zijn maar 2 kleuren: Rood en Wit! En dan is er nog zooiets als „eikenhout"! Sinds de laatste weken zweeft er voor mijn geest weer zooiets als 'n eikenhouten Ajax, het geen 'n zeer eigenaardige uitdrukking is. Ik twijfel er echter niet aan, of ieder Ajacied be grijpt me! Dus geen zoethout en ook geen pijp drop, maar s.v.p. eikenhout. Dan kan de wimpel weer eens in 't hoogste puntje van de mast en kan 't kampioenslied weer eens schallen. Te drommel! Dat 's waar ook! Laat me niet langer in de kou met dien moe digen (óvermoedigen?) kampioenszang Van nu al weer.... zoovéél jaren her! Van toen Uit het eikenhouten tijdperk! 1 Febr. 1926. VLOKKIE. vj 7jn Eikenhout

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1