CAFE „DE BEURSBENGEL". AMERICAN HOTEL AMSTERDAM CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX J. KOLMAN lauwerkransen grafkransen. Wij decoreeren voor alle gelegenheden met planten. telefoon 40493. SINUtL 520. HOTEL CAFE-RESTAURANT VAN DEN I.en RANG O ROOT E 8> KLEINE ZALEN VOOR FEEST MAALTIJDEN, VERGADERINGEN ENZ. K. MÜHLMAUS Medailles, Insignes, Bekers, Kransen en Takken. Na afloop der wedstrijden en train ingsavonden natuurlijk euen naar Prima consumptie. Billijke prijzen. Koude keuken. 6 Billards. Aanbevelend, Wed. S. J. SWEER1NG. SLUIT UW LEVENSVERZEKERING BIJ DE A MST ERDAMSCHE, AGENTEN: FIRMA DE M N N 8 K Co., HEERENGRACHT 327, AMSTERDAM. CORRESPONDENTIE. Dagbc ekenie r. Ditmaal geen plaats. Volgende keer gaarne. Schrijf door! Blij dat je zoo je best doet. HET ADKliS voor alle BLOEMWERKEN KUNST EN SMAAK. A. W. VOLMER, Directeur v. Woustraat 209 AMSTERDAM LEVERANCIER van de AJAX INSIGNES en MEDAILLES Na de rust wordt hoofdzakelijk door ons verdedigd, waardoor Biauw-Wit met 3—0 tevreden moest zijn. Tegen Zeeburgia werd met 40 gewonnen. Ook onze B-adspiranten streden met wisselend succes; na Z.S.G.O. met 20 geslagen te hebben, werd van T.D.O. met 12 verloren. Adé. E.D.O. II—AJAX II. Over dezen wedstrijd, die ons op een verliespunt te staan kwam, het volgende: E.D.O. won den opgooi en had het voordeel van wind en zon. Het lieve zonnetje plaagde ons vóór rust ge weldig en was na de pauze schuil gegaan achter het E.D.O.-clubhuis, zocdat de E.D.O.-menschen hiervan geen last ondervonden. Onze verdediging heeft zich goed gehouden, doch de aanval bracht weinig opluchting. Ondanks een en ander lukte het E.D.O. eerst 30 seconden voor rust te scoren, waarbij volgens ooggetuigen den cheidsrechter te lang had laten spelen. Nauwelijks vijf minuten na de rust kreeg Ajax de kans op den gelijkmaker door een ons toe gewezen penalty. Arens schoot echter recht op den doel man, zoodat een doelpunt uitbleef. Hierdoor leelijk te leurgesteld, liep onze ploeg tien minuten naar haar ge wonen vorm te zoeken. Toch herstelden wij ons gaande weg en tien minuten voor het einde kwam de lang ver wachte gelijkmaker! Rest mij een opwekkend woord. Willen wij onze mooie kans op het kampioenschap behouden, jongens, dan zal van dit oogenbiik af door ieder hard gewerkt moeten worden. Maakt iemand een fout, welnu basta! Laat een ander trachten die fout te herstellen, maar geen critiek of met den muts er naar gooien! Ieder van ons is wel eens minder op streek, maar men vergete niet, dat alléén een elftal goed is, als men met geestdrift speelt en er een goede geest in het elftal is! Liever geen kam pioensmedailles dan den goeden waarachtigen clubgeest door kankeren te bederven! Laten wij dat laatste vooral niet vergeten. Sterkte en tot kijk. W. de B. Nevoh. Dank U zeer. Blijven ons aanbevelen voor Uwe belangstelling. V i o k k i e, T r i c-T r a c, Maarten. Houden ons aanbevolen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 6