rr CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 131 Muller scoort Swijnenburg tegen, wat even een opleving bij onze boys teweeg brengt. Als echter D.W.V. er in slaagt een derde doelpunt te fabriceeren, is het weer gedaan. Vlak voor tijd scoort Swijnenburg nog een tweede tegenpunt, zoodat we met 23 aan 't kortste eind trekken. Ajax VI boekte zeer slechte resultaten, 2 nederlagen met 2 goals voor en niet minder dan 11 tegen. Het ergste is, dat beide wedstrijden door ons met een onvoltallig team gespeeld werden. Tegen S.D.S. II waren zelfs slechts 8 man aanwezig om onze kleuren te ver dedigen. De S.D.S.-doelman was zoo vriendelijk ons een handje te helpen en zette na uitgeloopen te zijn den bal zelf voor zijn doel, waarna onze midvoor voor de rest zorgde. S.D.S. kwam daarna hoe langer hoe meer opzetten, doch de modder en Eddy Baars waren hun struikelblok ken. Slechts tweemaal moest Langenhof den bal uit zijn net halen. Na de thee wordt Dabrock aan de verdediging toege voegd, doch S.D.S. weet thans, geholpen door den wind, spoedig de score tot 51 op te voeren, met welken stand het einde kwam. Ook tegen Watergraafsmeer III was slechts een tiental spelers van ons present, die in een zwaren doch fairen wedstrijd de puntjes hebben moeten afstaan. Aanvanke lijk geven onze jongens kranig partij en wordt Water- graarsmeer het scoren belet. Uraafland mist een pracht van een kans, alleen voor den keeper. Dan kan onze ver dediging den druk niet meer weerstaan en Watergraafs meer doelpunt driemaal. Onze jongens scoren tegen en dan is het rust. Na de hervatting is het overwicht van Watergraafs meer niet zoo groot, doch ook thans moet onze doelman driemaal visschen, zoodat met 16 verloren wordt. We kunnen niet nalaten van deze plaats een woord van ernstig verwijt te laten hooren aan de wegblijvers, die door hun onsportief gedrag het genoegen van de trouwe opkomers bederven. Ajax VII behaalde, zooals we reeds in onzen aanhef schreven, fraaie resultaten. Swift IV en T.O.G. III, resp. Nr. 1 en 2, te slaan, dat is inderdaad een resultaat, dat er zijn mag. Tegen T.O.G. III verliep de eerste helft doel puntloos. Na de thee kwam onze voorhoede echter los en opent Takes de score, 10. Uit een voorzet van Mosman maakt Koppen Nr. 2 en dezelfde speler Nr. 3. Als Koppen weer schiet, laat de back den bal loopen, de keeper volgt zijn voorbeeld en het is 40. T.O.G. II redt dan de eer, waarna Takes en Tang het halve dozijn vol maken. In de „big match" tegen Swift IV waren onze boys in het veld in de minderheid. lepenga en Bruynesteyn ston den echter als twee rotsen in de branding en elk treu zelen en elk foutje van de Swift-voorhoede werd uit gebuit om haar aanvallen te nekken. En voor stond Takes te wachten op de kansen, die komen moester. Teen de kans dan ook kwam, ging onze midvoor als een lawine door de Swift-verdediging heen en voor de tegenpartij haar verrassing te boven was, zat de bal in het net, 10. Het spel wordt op denzelfden voet voortgezet, d. w. z. Swift sterker en Ajax gevaarlijker. Als Takes den bal weef voor zijn voeten krijgt, volgt er weer een flinke spurt en van vrij grooten afstand zendt hij een treffer juist onder de lat in het Swift-net. Na de hervatting is Ajax ook in het veld de meerdere en scoort nog eenmaal, wederom door Takes. De Juniores A klopten Germaan met 41, doch ver loren daarna van Spartaan met 23. Bij dezen laatsten wedstrijd waren slechts 9 man van ons aanwezig. Spartaan is in het begin in de meerder heid, doch diverse schoten worden door Parmentier ge stopt. Langzamerhand werken onze boys zich los en gaat onze voorhoede, die uit 3 man bestaat, eens op ver kenning uit, waarbij Muller ons de leiding geeft. Spartaan weet dan den gelijkmaker te fabriceeren. Na de thee begint het spel weer met een sterk Spar- taan-overwicht, dat echter geen doelpunt oplevert. Juist als de druk op ons doel vermindert, lukt het den Spar taan linksbinnen onzen keeper ten tweede male te pas- seeren. Ajax valt dan verwoed aan. Meijer geeft den bal aan den linkshalf en deze maakt gelijk. Als de Spartaan rechtsbuiten voorzet, mist Thuman en onhoudbaar ligt Nr. 3 achter Parmentier. Met 23 komt 't einde. Onze B juniores speelden een aardigen wedstrijd tegen D.W.S. Smit gaf ons een voorsprong van 2 doelpunten, waarna D.W.S. na een aanval van links kon tegenscoren. Onze doelman kon door tekort aan centimeters den bal niet te pakken krijgen. Er werden over en weer nog eenige doelpunten ge scoord, waaronder een zeer fraai van onzen rechts buiten, die den bal bijna van de zijlijn af linea recta in het D.W.S.-doel schoot. De spil viel op door goede bal-controle en plaatsen, doch moet zich hoeden voor te individueel spel. Met 63 kwam het einde. Onze A-adspiranten moesten ten tweede male de meer derheid van de Blauw-Wit dito's erkennen. Ook hier speelde onvolledigheid weer een rol. Door het wegblijven van onzen doelman stond Jan Westrik onder de lat. Ajax speelt voor rust met wind mee. Blauw-Wit's midvoor lost een schot, dat Westrik corner slaat. De Blauw-Wit linksbinnen haalt den bal achter de lijn op en zet den bal in het doel. De scheids rechter kende den goal echter toe. Als Bartelsman een penalty veroorzaakt, weet onze doelman het schot te stoppen. Eenige aanvallen van Bragt en Zwerver bleven zonder resultaat.. De Bl.-W. midvoor maakt dan Nr. 2.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 5