Hotel Café Restaurant „METROPOLE" Koopt bij en begunstigt onze adverteerders! Gelegenheid voor Clubdiners en Vergaderingen CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 129 gen aanval op nieuwe kampioenslauweren doet, vooral nu Ajax, ondanks tegenspoed (er gingen o.a. op Houtrust door onvriendelijke be jegening van Madame Fortuna enkele puntjes verloren) toch aan de spits staat. En vraagt men mij kan Ajax het halen, dan antwoord ik onomwonden: wis en bliksems! Ook zonder dat het elftal op het oogenblik reeds die hoogte bereikt heeft dat men aan stonds van een kampioensploeg spreken moet, worden er toch kwaliteiten vertoond die er op wijzen dat het zóóver kan komen. De stemming, het moreel, is goed. Wordt het elftal voor de resteerende wedstrijden op volle kracht ge bracht, zoo mogelijk mèt Pelser en Brockmann er bij, dan móét het mogelijk zijn. Want De Boer of v. Heeswijk beiden zijn ze hun plaats ten volle waard, v. Kol en Hordijk 't is eiken hout amice Tric-Trac zijn in splendid con dition; het jeugdig duo Anderiesen blijkt in het Ajax-milieu op z'n plaats, kortom, de verdedi ging kan zéér sterk zijn. En voor gaat 't ook al beter. Hamel is in grootschen vorm en Rutte heeft z'n spel zoodanig weten op te voeren dat hij nu tot de beste mid-voor-spelers van ons land behoort. Tusschen dit tweetal begint Vol kers te herleven en als 't mogelijk is dat Theo Brockmann daar weer links komt te staan om met z'n fijne passes den snellen Twelker in actie te brengen of 't kanon rechts van hem de am munitie te leveren, dan geloof ik dat Tric-Trac's poëtische ader zal moeten vloeien voor een spiksplinternieuw kampioensgedicht. Vooruit mannen, vooruit Ajacieden, het wordt tijd. Do dit now! Zei U wat, meneer? Ik? Wel neen, waarde heer, ik zou niet durven. Dus, goed begrepen, mijnheer Nevoh, zingt U maar liever een toontje lager. Amsterdam krijgt geen kans, dat bezweer ik U. Niet omdat ik Rotterdammer ben, maar omdat ik weet hoe sterk we bij ons spelen, zeg ik U dat Sparta en Feyenoord in Mei om 't kampioenschap van Nederland vechten met Be Quick, Enschede en M. V. V. als outsiders. En een van beiden wordt dan natuurlijk kampioen van Nederland. Dat is goed ook, want bij ons in Rotterdam wordt 't beste voetbal gespeeld. Sparta haalt Storm vogels heusch wel in en tegen Feyenoord krij gen Ajax, Spartaan, H. B. S. geen schijn van kans. We hebben nu een nieuwen keeper die beter is dan De Boer of v. Heeswijk en al komt Pelser er ook weer bij, ons achterstelletje met Noteboom en v. Dijke is 't beste van 't land. Nu en de middenlinie en de voorhoede is beter van ons. Heusch, Nevoh, maak je geen illusies met je Amsterdamsche kampioenscandidaten! Ik zal 't zeggen, mijnheer! Wat wilt U? Ik zal 't aan Ajax zeggen, mijnheer. Wat beteekent dat? Wel, ik meen dat het z'n nut hebben kan; als ik den Ajacieden mededeel, hoe men er bij U in Rotterdam over denkt. Hetgeen ik hiermede doe. Het lijkt me de beste aanmoediging voor Ajax om pal te staan voor de eer van hun club en van het Amster damsche voetbal. NEVOH. Rembrandtplein 22 Telefoon 48541. Aanbevelend G. CH. DOON.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 3