n Dp. W. 6. Metelerkamp Cappenberg Chris Kruisiuijk Van onze Enquêtecommissie, Voorgesteld als w. 1.: W. Knaack, Meerhuizenpl. 27 gaf zich op. W. Weiss, Karei du Jardinstr. 45, door Kool haas en Strikkers. Als adsp.-lid: F. A. G. Keesing, Vondelkerkstr. 28, door K. Kooiman en A. Keesing. Als onderst, lid: E. A. J. v. Gessel, Corn. Krusemanstr. 28. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris E. C. CHRIS KRUISWIJK f Het Ajax-Bestuur geeft niet groot leed wezen kennis van het overlijden van de Heeren in leven ondersteunend lid werkend lid van Ajax Wel wordt onze club dezer dagen zwaar getroffen! Nog geen tweemaal 24 uur nadat Dr. Cappenberg is heengegaan het bericht van overlijden van onzen Chris Kruiswijk een jong en bescheiden clublid. Te vroeg heeft de mysterieuse dood Chris van ons weggenomen. Nog j. I. Zondag 10 Januari speelde hij voor Ajax IV en bij het verschijnen van dit nummer is de doode reeds aan den schoot der aarde toevertrouwd nadat een hevige influenza-aanval hem op een ziekbed van slechts enkele dagen had geworpen. In de jaren dat Chris de rood-witte trui droeg, bewees hij te zijn Een der onzen"! Bij zijn vrienden in zijn elftal heeft hij veel sympathie en vriendschap verworven. Zijn herinnering zal ongetwijfeld bij allen blijven voortlevendie het voorrecht hadden hem te kennen. Chris Kruiswijkbrave kameraadrust in vrede!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1