No. 16 DONDERDAG 7 JANUARI 192 6 8sfe JAARGANG. HET AJAX-BESTUUR p. AJAX-0EUB NIEUWS biedt de beste tuensehen aan uoor 1926. f t» Terugblik. Bij den aanvang van het jaar 1926 biedt de Redactie van dit orgaan allen leden van Ajax de beste wenschen aan. Moge onze Club in het verschenen jaar bloeien en groeien, waardoor wij aan het einde van 1926 kunnen zeggen: „Het was een goed jaar voor onze organisatie." Bij de jaarwisseling past een terugblik naar 1925. Dat jaar toch was van bijzondere betee- kenis, omdat wij in Maart ons 25-jarig bestaan op overtuigende wijze hebben gevierd. Niet alleen uit eigen kring, niet alleen uit Amsterdam en geheel Nederland, doch uit alle deelen van Europa kwam een lange reeks huldebetuigin gen binnen. Wel is gebleken dat Ajax in veler harten een groote plaats inneemt en onze club In de rij der Nederlandsche voetbalverenigin gen mede aan de spits gaat. Sportief heeft onze club in 1925 haar naam geen oneer aangedaan. Bij het wisselen van 1925/1926 gaat ons eerste elftal aan het hoofd Van de ranglijst en ook onze reserve-elftallen netnen een uitstekende plaats in. Hoe het res- teerende verloop der competities ook moge zijn, wij kunnen met gerustheid de toekomst tege moet gaan. Voor geen onzer voornaamste elftal len bestaat eenig gevaar voor degradatie en met deze wetenschap voor oogen gaan wij vol ver trouwen 1926 tegemoet. Vooral waar in de laat ste maanden een hevig verlangen in onze elftal- OGVDGVD (T^t) G^T) G^O (7^0 (7^0 O «^0 OCN^© C^O GVS (V9 CV8CV0O OGA!)CA<)(iA9eA9(!ASQASQA<)(!A<)0 CASCeASCASeASCASCASeASeASGAdO De Redactie uan het j i Ol^trw^ir^^GVOSVdSVSGVO «(r^0OCV^(!^ÖCV7;<r^)G^®CV8C^8G>^)O 'F

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1926 | | pagina 1