CAFE „DE BEURSBENGEL". AMERICAN HOTEL AMSTERDAM \f— K. MÜHLHAUS Medailles, Insignes, Bekers, Kransen en Takken. rr HOTEL CAFE-RESTAURANT VAN DEN 1£N RANG GROOTE KLEINE ZALEN VOOR FEEST MAALTIJDEN, VERGADERINGEN ENZ. A. W. VOLMER, Directeur J. KOLMAN Na afloop der wedstrijden en trainingsavonden natuurlijh euen naar Prima consumptie. Billijke prijzen. Koude keuken. 6 Billards. Aanbevelend, Wed. S. J. SWEERING. SLUIT UW LEVENSVERZEKERING BIJ DE AMSTERDAMSCHE. I AGENTEN: FIRMA DE MUNNIK Co., HEERENGRACHT 327, AMSTERDAM. 120 v. Woustraat 209 AMSTERDAM. LEVERANCIER van de AJAX INSIGNES en MEDAILLES HET ADRES voor alle BLOEMWERKEN. KUNST EN SMAAK. LAUWERKRANSEN GRAFKRANSEN. Wij decoreeren voor alle gelegenheden met planten. Telefoon 43493. SINGEL 520. een paar leutige liedjes heeft vergast. Swuynenburg als boerenpummel was enorm op dreef en aan den vleu gel heeft de artist Roef Vunderink voor prettige begeleidirtg gezorgd. Verder was er prijsdansen en werden een paar stevig in het vet zittende hazen ver loot, zoodat de commissie wel voor „elck wat wils" had gezorgd. Mevrouw Ziegeler heeft Henk Hordijk namens de Clubavond-commissie een paar Ajax-manchetknoo- pen overhandigd in verband met zijn kranige prestaties op het veld, hetgeen een lawine van applaus veroor zaakte. Het uur van afscheid nemen, twee uur 's nachts, kwam voor velen te vroeg en ieder zal zich nog lang de aangename uurtjes herinneren op dezen Clubavond doorgebracht. Op het sportterrein heeft onze vereeniging eveneens niet stil gezeten. Vooral de twee overwinningen van Ajax in Leiden (15) en van Ajax II aan de Spanjaards- laan, (12) hebben vreugde in het Ajax-kamp veroor zaakt. Onze twee hoofdploegen maken hierdoor een prachtkans op het kampioenschap, ook al doordat in de afdeeling van Ajax I èn Feijenoord èn H.B.S. een veer moesten laten. In Leiden werd iets minder gespeeld dan bij de laatste matches, waarvan Mr. Rose in zijn onder houd met Interviewer meer vertelt. Ook over de presta ties van Ajax III en Ajax IV kunnen wij tevreden zijn, zoodat als amice Adé in het nieuwe jaar met meer gunstige berichten zal komen over het lager Ajax-voet- bal, wij aan het slot van het seizoen een mooie balans zullen kunnen opmaken. ie ie Resumeerende nemen wij van 1925 ten slotte afscheid met goede herinneringen. Moge 1926 ons veel succes brengen, zoowel op speelterrein als op organisatorisch gebied. Allen lezers en lezeressen een goed einde en een nog beter begin bij de komende jaarswisseling! I „Men zegt in de kleedkamers" dat Ajax I tegen Blauw-Wit I op 1 Januari a.s. zal gespeeld worden dat nog niet is uitgemaakt of in het Stadion dan wel op het Ajax-terrein gespeeld zal worden dat op 26 dezer te Alkmaar de wedstrijd Z.V.V. I— Ajax-combinatie gespeeld wordt dat deze geldt voor de Seriewedstrijden om den Alcmaria beker dat wij als ons team wint den volgenden dag in de finale komen tegen H.F.C dat op 26 dezer Ajax 1— Wilhelmina I gespeeld wordt dat Van Kol, Anderiesen Jr., Hordijk, Rutte en Hamel in het Amsterdamsch Elftal gekozen zijn* dat wij op 27 dezer in het Stadion dus wel goed ver tegenwoordigd zijn PAPAGAAI. ♦Hartelijk gelukgewenscht met deze benoeming. REDACTIE.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 6