y m fiitz]»7il i FHi m i*>j I >Ii1 IM MJ --Mil/'Yit* No. 15 VRIJDAG 18 DECEMBER 1925 8sfe JAARGANG. Communications of Mr. Rose. V» A. S. C.Ajax. Na zulk een overwinning, waarde heer, zou het absurd zijn om te vertellen dat wij slecht gespeeld hebben, vertelde Mr. Rose, en toch ben ik niet heelemaal tevreden over de ge leverde prestaties! Wat wij vanmiddag misten was „that extra yard" dat ons team heeft ge kregen door stipte en ijverige training. De weersomstandigheden, vorst, sneeuw en dooi zijn de oorzaak, dat ons team in de laatste weken vrijwel geen gelegenheid heeft gehad om serieus te oefenen en dat heeft zich ge wroken in den wedstrijd tegen de onder aan de competitielijst staande A.S.C.'ers. Wij zul len er echter spoedig genoeg weer „in" zijn, als de oefeningen weer regelmatig kunnen plaats hebben. Onze doelverdediger Heeswijk leek mij iets minder safe dan de laatste weken; ik zou echter niet graag willen beweren, dat hij het gescoorde tegenpunt had kunnen houden. Daarvoor was zijn uitzicht te veel belemmerd en als de bal dan uit een scrimmage wordt ingezet, is de taak van een keeper vrijwel hopeloos! Onze verdere achterhoede, gesteund door de midden linie, heeft weer hard gewerkt. Trouwens ook ditmaal zou ik met den besten wil geen „zwart schaap" kunnen aanwijzen. De ploeg heeft op nieuw bewezen tot groote dingen in staat te zijn, al viel hedenmiddag nog hier en daar een aanmerking te maken. Zoo staan wij dan, na vanmiddag, aan het hoofd van het ranglijstje en ik verzeker U, aan mij zal het niet liggen, als wij daarvan worden gedrongen De kans, de serieuse kans op het kampioen schap, is er! Het zal voor de tegenstanders hard werken zijn, om ons daar vandaan te dringen! De lus de animo om een nieuw kampioenschap te be halen, hebben wij weer! En dan is het voor de tegenstanders altijd kwaad werken!! En terwijl de joviale Engelschman mij hoffe lijk tot de deur uitgeleide deed, verzocht hij mij dringend nogmaals in onze courant te wijzen op de voordeelen van geregelde training, zoowel voor hoogere als lagere elftalspelers, aan welk verzoek ik volgaarne voldoe. INTERVIEWER. V»/ -I- z /lx

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 1