BEGUNSTIGT ONZE ADVERTEERDERS CAFE „DE BEURSBENGEL". AMERICAN HOTEL AMSTERDAM CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX r^\ HOTEL CAFE-RESTAURANT VAN DEN 1EN RANG O ROOT E s KLEINE ZALEN VOOR FEEST MAALTIJDEN, VERGADERINGEN ENZ A. W. VOLMER, Directeur K. MUHLH AUS Medailles, Insignes, Bekers, Kransen en Takken. Na afloop der wedstrijden en trainingsavonden natuurlijk euen naar Prima consumptie. Billijke prijzen. Koude keuken. 6 Billards. Aanbevelend, Wed. S. J. SWEERING. J. KOLMAN CORRESPONDENTIE. IV- De B. Integendeel, het was juist goed. 't Is trouwens opgenomen, zoo U ziet! \r 106 v. Woustraat 209 AMSTERDAM LEVERANCIER van de AJAX INSIGNES en MEDAILLES rr- -v HET ADRES voor alle BLOEMWERKEN. KUNST EN SMAAK. LAUWERKRANSEN GRAFKRANSEN. Wij decoreeren voor alle gelegenheden met planten. Telefoon 43493. SINGEL 520. doorboring. Met 'n onverwacht schot van den midhalf vergroot Bl.-Wit den voorsprong tot 41 en uit 'n penalty tot 5—1. Ajax weet nog eenmaal tegen te scoren, zoodat 't einde met een 52 nederlaag komt. J.l. Zondag kwamen „the reds" op bezoek met 'n onvoltallig elftal. Het resultaat was de record score, welke we reeds aan 't begin van dezen krabbel gememo reerd hebben. We hebben eerst nog gepoogd er 'n regelmatig ver slag van te maken en noteerden tot en met de 9e goal nauwkeurig, hoe en door wie de puntjes gemaakt wer den. Daarna gaven we 't echter op. In 't begin was 't nog een vrij aardige wedstrijd en zagen we een paar mooie doelpunten van Meyer en Hali. Na de rust werd er geknoeid van je weiste en maakte ook de A.F.C.-verdediging er maar wat van. Een be oordeeling van de spelers zullen we van deze match dan ook maar niet geven, daarvoor was de geboden weerstand der A.F.C.-ers te gering. Onze B-junioren kregen na de 200 zege op E.D.W. 'n 45 nederlaag tegen de Bl.-Wit-jun. te slikken. Onze boys waren aanvankelijk in 't veld sterker, doch Bl.- Wit zag kans met plotselinge doorbraken 'n 3—0 voor sprong te veroveren. Eerst dan lukt het Sweering het Bl.-Wit net te treffen. Na de hervatting scoorde B.-W. nog 2 en wij 3 maal, zoodat met met de oneven goal de puntjes aan B. W. moesten laten. Onze A-adspiranten maakten tegen F.O.G. precies 't dozijntje vol. De eerste aanvallen waren voor F.O.G., waaruit bijna gedoelpunt werd. Scholten wist echter redding te bren gen. Onze pukken komen dan opzetten en Bragt weet twee maal het net te vinden. Westrik en de Groot schie ten ieder een keer tegen de lat. Uit 'n penalty kom nr. 3. Zwerver maakt nr. 4 en 5 en Westrik nr. 6. Na de thee van hetzelfde laken een pak en met 120 komt 't einde. Zondag a.s. krijgen onze jongens 'n zwaren dobber, 'n Uitwedstrijd tegen de Z.F.C.-adspiranten is altijd 'n kwaad nummer geweest. Tanden op elkaar, jongens; geen wedstrijd is verloren, vóór 't laatste fluitsignaal geklonken heeft. De B-adspiranten verloren van D.D.S. met 08. Van Woodward werd echter met 31 gewonnen, zoodat we ook over dit elftal tevreden kunnen zijn. We zijn hiermede aan 't eind van ons overzicht en wenschen onzen jongens „Good luck" voor de komende matches. Adé. (Ongecorrigeerd). vk E i 't*

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 8