aI CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX -J] 105 weest, moest de eereplaats worden afgestaan aan Duk- ker, Westrick Co., die 21 maal den vijandelijken doel man lieten visschen. De doelman der A.F.C.-junioren, wien deze twijfel achtige eer te beurt viel, was er na den afloop dui zelig van. In ieder geval is zoo'n overwinninkje niet kwaad voor het doelsaldo! Het woord is nu weer aan de B-ers. Intusschen hebben wij door deze twee overwinningen een totaal score van 82 doelpunten voor en 36 tegen in twee weken tijds. 't Kan er mee door! Wat de diverse wedstrijden betreft het volgende: Ajax V behaalde op R.C.A. II haar eerste overwin ning. „Pamie Bill" was de gelederen van ons gaan ver sterken en gaf ons na 10 minuten spelens de leiding. Ge leidelijk weet hij, geholpen door Dijkman, de score op te voeren. R.C.A. scoort dan door haar midvoor een tegenpuntje, waarna de rust aanbreekt. Na de thee brengt Ajax den stand op 61 en R.C.A. weet even vóór tijd met 'n ver schot nogmaals tegen te scoren. J.l. Zondag werd de strijd tegen F.O.S. II aangebonden. Th. Muller, schijnbaar nu pas uit z'n zomerslaap ont waakt, toont, dat hij 't voetballen nog niet verleerd is en schept tal van mooie kansen, 't Schieten wordt echter door den slechten toestand van het veld zeer bemoeilijkt. Bovendien is de F.O.S.-doelman geweldig op dreef, welke beide componenten een 0—0 stand met de rust tot re sultante hebben. Na de hervatting blijft Ajax 't beste deel van 't spel hebben. Een plotselinge doorbraak van F.O.S. brengt ons 'n onverdienden 01 achterstand. F.O.S. wordt dan geheel ingesloten en uit 'n voorzet kopt Muller schitterend den gelijkmaker in het net 11. Ondanks verder zwoegen van 't geheele elftal blijft 't verdiende winnende puntje uit en met 11 komt 't einde. Ajax VI behaalde 'n zeer verdienstelijke overwinning op Spartaan III. Na eenige wederzijdsche verkenningen komen onze jongens in de meerderheid. Er wordt 'n vlot open spel gespeeld, waaruit na 15 minuten het eerste doelpunt door Melchers gescoord wordt. Kort voor rust weten Pieters, Graafland en Melchers elk nogmaals 't Spartaan-doel te treffen. 'n Vrije schop tegen ons dreigt noodlottig te worden, als de bal via 'n been plan heeft in den hoek van ons doel te verdwijnen. Langenhof neemt 'n resoluten duik in de modder en 't gevaar is bezworen. Men 'n fikschen 30 voorsprong wordt gepauzeerd. Na de rust oefent Ajax een geweldigen druk uit op 't Spartaan-doel, zonder echter den stand te kunnen op voeren. Spartaan weet dan den achterstand te ver kleinen, wat voor de roodbroeken 't sein is om er nog: 'n extra schepje op te gooien. Inderdaad hebben zij 10 min. vóór tijd nogmaals succes. Onze jongens zetten de tanden op elkaar en blijven de situatie verder meester. Met een 32 zege komt 't einde van deze spannende match. Ajax VII stelde teleur. Met 13 werd van Heeren- markt II verloren. Op 'n glad en modderig veld werd begonnen met Heerenmarkt iets in de meerderheid. Eykmans en Koppen probeeren met verre schoten den H.-doelman te passeeren, doch zonder succes. Heeren markt doelpunt door haar rechtsbinnen, onhoudbaar voor onzen doelman. Er ontstaan dan eenige gevaarlijke momenten voor het Heerenmarkt-doel. 'n Plotselinge doorbraak van H. levert 'n tweede tegenpunt op. Na de rust is Ajax 't meest in den aanval, doch paal en keeper retourneeren alle schoten. Eens gaat de bal langs het verlaten H.-doel, doch geen van onze spelers is aanwezig om te doelpunten. Takes heeft eindelijk succes, als hij 'n goed aange geven bal in het doel jaagt. Ajax blijft daarna 't beste van het spel houden, doch 5 min. vóór tijd breekt de H.-voorhoede door en weet het beslissende doelpunt te maken. Ajav VIII behaalde twee gelijke spelen, tegen D.S.V. IV werd met 44 en tegen Sparticus IV met 55 de pun ten gedeeld. De match tegen Sparticus stond in 't teeken van de penalty. Niet minder dan vijf maal werd de bal op de beruchte witte stip gedeponeerd. De eerste viel reeds na 5 min. spelens Sparticus ten deel en kon vriend de Groot voor de eerste maal z'n rug laten zien. Nr. 2 werd met 't oog op de symetrie aan Ajax toegekend en leverde den gelijkmaker op. Daarna was Sparticus weer aan bod en mocht uit Nr. 3 haar lusten op de Groot botvieren en den stand op 1—2 brengen. Ajax maakt dan de eerste „gewone" goal men 'n mooi schot van links. Sparticus neemt dan door 'n misverstand weer de leiding. Met 2—3 wordt gerust. Ajax zorgt dan gauw voor den gelijkmaker 33. Sparticus krijgt strafschop nr. 4 te nemen. Onze doelman heeft echter door de goede voorbereiding van voor de rust de noodige routine gekregen en stopt 't leder. Het is echter uitstel van executie, want uit de daarop vol gende doelworsteling verdwijnt de bal toch nog in ons net. 3—4. Onze jongens geven niet op en twee maal moet de Sparticus-doelman visschen, waarvan één maal uit een penalty. Kort voor tijd weet Sparticus met 'n ver laag schot gelijk te maken, zoodat 't einde met 55 komt. De nederlaag van onze A-junioren. Zoowel de Bl.-Wit- als de Ajax-jun. stellen zich met 'n volledig elftal op. Vrij spoedig heeft Bl.-Wit 'n 20 voorsprong. Beide goals kwamen uit hoekschoppen, waarvan een via 'n Ajax-been in ons doel belandde. Onze boys zijn door den tegenslag ontmoedigd. De rechtsbinnen der zebra's maakt nr. 3, waarna er eenige ommekeer in ons spel valt waar te nemen. Sweering verkleint, na goed samenspel met Meyer, den achterstand. Na de thee heeft Bl.-Wit niet over pech te klagen. Eenige malen ontsnapt hun doel ternauwernood aan 'n

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 7