Koopt bij en begunstigt onze adverteerders! ff— dat wij hierdoor over een groote schare uit stekende doelverdedigers beschikken dat Fons Pelser in Januari weer op het groene tapijt zal verschijnen. dat de E.C. hierdoor voor een moeilijk vraag stuk gesteld wordt. dat Mr. Rose zijn werk tot aller tevredenheid doet dat hij de lieveling is van het Ajax-meisje dat dit meisje de Ajax-poes is, die een specia- len Rose-rug maakt, als de coach in de kleed kamer is dat Andre de Kruyff sinds enkele weken in serieuze training is dat bij eenig ongeval wij dus over goede re serves beschikken dat Cor Jurriaans de speciale aandacht heeft van de E.C., door zijn buitengewoon productief spel dat ons eerste nog een goede kans op de eer ste plaats maakt dat wij ons Zondag a.s. aan de Zaan zeker niet zullen laten inmaken. dat het een heel reisgezelschap wordt naar Zaandam dat ons eerste, vierde en adspiranten „en club" naar Z.F.C. trekken. dat het een gezellige boel aan boord wordt op den terugreisPAPAGAAI. W? ENQUÊTE-COMMISSIE j I JAN PUBLIEK j Zondags ziet men ze in drommen trekken Naar ons stadion in de Meer, Ziet hoe ze dringen aan de hekken, Voor een plaatsje om 't veld van eer. Als de spelers het tapijt op komen, Applaudisseeren zij bij voorbaat al, Becritiseeren dan zonder schromen De ridders van den bruinen bal. Als het leer begint te rollen, Moedigen zij hun favorieten aan, Brullen en schreeuwen dan als dollen, Vergeten geheel hun mensch-bestaan. Kan hun team geen goaltje boeken, Gaat het hun club niet voor den wind, De man, die naar z'n vorm loopt te zoeken, Wordt van de rekening dan het kind. Hij wordt bespot, gehoond of uitgefloten, Gequalificeerd als suffert, stommerd of klier, Maar één ding vergeten de idioten: Hij speelt niet voor hun, maar voor zijn pleizier. GOALT1E. J. 104 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Voorgesteld als ni.l.: K. W. Bornkamp, Luit. ter Zee, Marinekazerne Alhier door Koolhaas en Grootmeijer. H. Müller, Amstellaan 141, gaf zich op. G. J. Roos, Kinkerstraat 39, gaf zich op. W. Weiss, Karei du Jardinstraat 45, Alhier, door Koolhaas en Strikkers. Karei Meyer Jr., Kalverstraat 41, Alhier (adsp. lid) door Koolhaas en Grootmeijer. zfc A V. B. Krabbels Record overwinningen van de A- en B-junioren. Over de heele linie aanmerkelijk betere resultaten. Dat ziet er ten minstehe heel wat beter uit dan bij m'n vorigen krabbel! Van de 13 gespeelde wedstrijden kwamen van de 26 puntjes er 15 in den Ajax knapzak, 'n Gemiddelde van 60 Als ik 'n vlag bezat, liet ik haar direct uitsteken. Vooral Ajax V, dat na 3 nederlagen in successie, thans 3 van de 4 puntjes^jn de wacht sleepte, geeft reden tot tevredenheid. 't Is echter niet alles rozengeur en maneschijn ge weest. Onze A juniores boekten hun eerste nederlaag en wel tegen hun vermoedelijk eenigsten ernstigen con current. De Zebra's bleven ons met 52 de baas. We hopen inmiddels, dat het bij deze eene nederlaag zal blijven en in den return-wedstrijd de Ajax-leeuw weer zal brullen engoaltjes maken. Nu hebben we aan goaltjes in deze afdeeling in de laatste twee weken geen gebrek gehad. De B-juniores vestigden een schier niet te verbeteren record, door met 200 de E.D.W.-broekies te kloppen. We zeiden s c h i e r niet te verbeteren en deze reserve is noodig, want na 7 dagen recordhouders te zijn ge-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 6