fT CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 103 IV- HAAFiLEM 2 AJAX 2. Ajax speelt met de volgende opstelling: de Bruijn de Wit Provily Lindeman Vunderink v. Qelderen Kreuger v. Dijk Jurriaans Koppen Stock Haarlem komt uit met eenige invallers, maar heeft den oud Ajacied Ter wee in de gelederen. Ajax wint de toss, dus trapt Haarlem af en treedt direct aanvallend op, doch onze achter hoede staat pal. Over onze ploeg hangt echter een zekere matheid en de bal is haast niet van ons doel weg te slaan. Na een kwartier spelen schiet de linksbinnen van H. via den paal hard in, 1—0'.' De Wit, die een goede partij speelde, voorkomt met een pracht-omhaal een zeker doelpunt. Onze voorhoede komt er nu beter in en brengt met eenige snelle uitvallen wat op luchting. Bij een dezer geeft de scheidsrechter, die wel waf astreng optrad, ons een penalty ca deau voor een lichte overtreding van een der H. backs, waarvan Jurriaans dankbaar profi teert, 11. De vreugde is echter van korten duur, want als bij een H. aanval de bal inge schoten wordt, springt deze van den paal terug en de toesnellende rechtsbinnen kogelt hem in 't net, 21. Met dezen stand komt de rust. Na de thee zijn de bordjes verhangen en zijn wij doorloopend sterker, doch ook de H. keeper blijkt uit het goede hout gesneden en houdt er alles uit. Haarlem probeert het nu met gevaar lijke uitvallen, maar onze achterhoede geeft „niet thuis". Tien minuten voor het einde gaat onze rechtervleugel er goed combineerend van door, een mooie voorzet volgt en Vunderink voltrekt het vonnis, 2—2. Hard wordt er nu door beide partijen om de leiding gevochten, maar geen van beiden slaagt er in nogmaals het net te vinden. Red Pete had bijna succes met een hard schot, maar de bal vloog van den keeper tegen den bovenlat en weer het veld in, waarna de referee inrukken blies. Rest nog te vermelden, dat in de beste verstandhouding ge speeld werd. Hulde, voor dit kranige resultaat. GOALTJE. 'b dat wij op den tweeden Kerstdag tegen een eerste klasser, waarschijnlijk H.F.C., zullen spelen dat onze spelers en officials, na afloop een gezellige bijeenkomstzullen hebben om de stemming er in te houden dat wij op Nieuwjaarsdag Blauw-Wit I in het Stadion zullen ontmoeten. dat Karei v. d. Lee op 4 of 5 December de pieren te Jmuiden zal binnenstoomen. dat de jongste Anderiesen zoo doorgaande een mooie kans als centerhalf van het Neder- landsche elftal maakt. dat Henk Hordijk aan zijn derde jeugd is be gonnen en het beste presteert wat van hem kon worden verwacht dat Japie Hordijk zoo vol vuur was over deze prestaties van vaderlief, dat hij ondanks de Novemberkou zijn jasje uittrok dat Jan de Boer toch maar weer heeft beslo ten te gaan keepen. -SJ Ajax II— D.E.C. II 4—2. Weer een gewonnen wedstrijd door ons tweede, dus weer een stap dichter bij het doel. Gaarne zou ik ook van dezen wedstrijd gedétailleerd iets willen zeggen, doch daar ik deze reis van redactie zijde een tip heb gekregen zoo beknopt mogelijk te zijn, daar er reeds te veel copie aanwezig was, moet ik, om voor snoeiing gevrijwaard te zijn, bekorten. In 't algemeen scheen ons tweede in kracht niet ach teruitgegaan te zijn door toevoeging van vier stuks jongeren, waaronder Vunderink, Jurriaans en van Gel deren, gezien den uitslag, en 'tgeen in deze voor onze vereeniging ook groote voldoening geeft, daar zij tot onze adspiranten hebben behoord, dus bij Ajax op school zijn geweest. In 't bijzonder Cor Jurriaans, die deze keer er aardig den smaak van te pakken had, daar hij op zeer handige manier alle vier de punten voor zijn rekening nam. Ga zoo door, boy, daar kan Ajax nog pleizier van hebben. Als ik kijk naar de Korver, die op zijn 44ste jaar nog voor Sparta I speelde, en ik trek daar eens jouw leeftijd af, dan heb je nog precies net zooveel te goed, als Ajax nu oud is, en kun je als mid- voor van Ajax het gouden feest vieren, en laat ik me zelf ook wat gunnen: dat ik dan hetzelfde insigne mag dragen, als door de feestcommissie is gedragen bij het 25-jarig bestaan. MAARTEN. i Tjk „Men zegt in de kleedkamers'

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 5