fr= CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX AjaxU. V. V. 5—3. De tweede helft van dezen wedstrijd heeft ons meer moeite bezorgd dan wij na afloop van het eerste gedeelte redelijkerwijze verwacht hadden. Of het kwam dat wij een verdiende 41 voorsprong hadden of dat het kwam om dat Frans Rutte door een onwillige dijspier zich klaarblijkelijk spaarde, wij weten het niet. Een feit is, dat de Utrechtenaren met een heilig vuur bezield, aanval op aanval deden en indien de Andriesens en Henk niet zoo stug hadden verdedigd, had het er nog belabberd kunnen uitzien. Voor de rust heeft U. V. V. het eerste doelpunt gemaakt. Dè maand rust scheen Vol kers goed gedaan te hebben; hij zette er ten minste heel veel gang achter en scoorde in ca. 15 minuten 3 goals, het eerste doelpunt uit een penalty. Nog voor de pauze maakte Twelker een fraai solopunt, met een hard en scherp schot De pauze ging dus met 41 in. Na de rust maakte U. V. V. twee goals, terwijl Iseger na goed doorzetten onze vijfde goal fabriceerde. Hierbij bleef het, waardoor Ajax verdiend met 53 heeft gewonnen. Hei gladde veld speelde verschillende spelers parten, vooral Jan van Hees wijk balanceerde enkele' malen vreemd soortig met het bruine monsterKuypers slaag de er niet in Van Kol te daen vergeten, doch deed zijn best. De halfs uitstekend met Henk Hordijk als de meestgeroutineerde. Zijn spel deed inderdaad aan zijn beste dagm denken. Iets meer de vleugel dekken zou zijn spel waar schijnlijk op het oude plan. brengen. Onze pittige captain heeft yooral't eerste half uur onstuimig gespeeld, hetgeen een dankbare voorsprong tengevolge had. De voorhoede heeft haar plicht gedaan. Vijf doelpunten is een aan tal, dat zonder commentaar een overwinning moet opleveren. En als Rutte fit geweest was hadden wij er waarschijnlijk nog een stuk of drie bij gemaakt. De laatste spaarde zich, naar men beweerde, voor den zwaren strijd aan de Zaan op a.s. Zondag. Als wij daar ongeschonden vandaan komen behouden wij een prachtkans op den eeretitel. En dat dit mogelijk is bewees de Spartaan Zondag. Vasthouden en doorbijten, jongens officieele berichten. LEDENLIJST. Afgevoerd: N. de Boer, M. v. Tilburg, J. Ras (bedankt), J. v. Meyer (overleden). Bedankt als o.l. J. C. Rhodens. 100 'T» vj/ "l" Onze opmerking over het te Iaat verschijnen is be vestigd door een boete, door den A.V.B. aan Ajax VIII opgelegd. Het Bestuur bericht, dat dergelijke boeten na tuurlijk op de laatkomers verhaald zullen worden. Men zorge er dus voor minstens vijftien minuten vóór den aanvang aanwezig te zijn. Clubinsignes. Het Bestuur stelt onze fraaie insignes be schikbaar tegen den gereduceerden prijs van ƒ0.80. Tegen inzending van postwissel a 0.80 aan den Heer M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81, ontvangt men het bekende insigne. Identiteitskaarten. Tot onze verbazing komt het nog voor, dat A.V.B.-spelers deze kaarten niet bij zich heb ben en ons dus aan boete, resp. verlies van den wed strijd bloot stellen. Ieder A.V.B.-speler zorge er dus voor de kaart mede te nemen. Zij behoort bij uwe uit rusting! 1 N.V.B.-programma voor December a.s. 6 Dec. Ajax IFeyenoord I. Ajax II—Z.F.C. II. Ajax IIIHollandia II. Z.V.V. II—Ajax IV. 13 Dec. A.S.C. IAjax I. H.F.C. II -Ajax II. W.F.C. II—Ajax III. 20 Dec. Ajax I—E.D.O. 1. Rapiditas IIAjax II. Ajax UIBlauw-Wit III. Blauw-Wit IVAjax IV. J. J. GROOTMEIJER. Telefoon 25005. Secretaris. Amstelvéerischeweg 65. -E

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 2