CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Vitrine voor prijzen IV i i i SLAPPELINGEN 97 Ajax VIII speelde zijn eerste match en won met 4-0 van O. D. E. 4. Direct na den aftrap dringen onze boys de O.D.E.'ers geheel op eigen doel terug. Er wordt aardig gecombineerd, doch slecht geschoten. De rust breekt aan met een schrale 1-0 voorsprong. Na de thee is ons elftal productiever en wordt de stand geleidelijk op gevoerd tot 4-0. 'n Goed begin dat, naar we hopen door de Groot c.s. voortgezet zal worden. Zoo'n over winning geeft den krabbelaar van deze regels 'n klein beetje moed in deze sombere tijd van ne derlagen. De Jun. A behaalden weer eens een over winning met korfbal-cijfers. Met 12-1 werd D.W.V. geklopt. Het is jammer dat onze boys jaar in jaar uit in deze afdeeling zoo weinig goede tegenstanders tegenover zich krijgen. On willekeurig leeren de jongens het snelle hande len tegen zulke zwakke elftallen af, en wat erger is het pingelen aan. De Adspiranten A klopten A.F.C. met 2-0. Direct na den aftrap scoorde Jan Westrik nr. 1. Een tegenbezoek aan Manheim wordt door dezen afgewezen. Bragt en Zwerver brengen goed op en 1. g. scoort nr. 2. Na de hervatting wordt door onze jongens minder goed gespeeld Met 2-0 komt het einde. Tegen D. W. S. werd j.l. Zondag met 3-1 ver loren, 'n resultaat wat wij niet verwacht hadden. Hoewel de eerste goal voor ons was hebben onze boys geen kans gehad den wedstrijd te winnen. De Adspiranten B verloren eveneens, n. 1. van Spartaan met 0-1 en van BI.Wit b met 0-3. Totaal 10 gespeeld, 3 gewonnen en 7 verloren. Gemiddelde 30%. ADÉ. V»/ i i 'Is Het zal allen lezers bekend zijn, dat zich tijdens het 25-jarig Jubileum een kleine commissie ge vormd heeft, die het plan had opgevat onze vereeniging een vitrine voor onze prijzen aan te bieden. Deze vitrine nu is een dezer dagen gereed gekomen en bij het Secretariaat bezorgd. Het is inderdaad een keurig stuk werk en mag meer aanspraak maken op de naam prijzenkast dan wel op de naam vitrine. Wij zeggen allen leden, die er toe medegewerkt hebben dat wij over een dergelijke fraaie kast kunnen beschikken, hartelijk dank. Natuurlijk zal deze kast bij eventueele feestelijkheden schitterend dienst kunnen doen om al het fraaie, dat Ajax in de afgeloopen 26 jaar heeft gewonnen, uit te stallen. Mededeellngen Wij verzoeken allen spelers dringend minstens 15 minuten vóór het begin der wedstrijden present te zijn. Vooral nu de duistere dagen weer op komst zijn is het raadzaam steeds op tijd te beginnen. Aangezien het diverse keeren voorkomt dat leden hunne diploma's verliezen en waar het Bestuur alleen bij hooge uitzondering duplicaat diploma's afgeeft is het dringend noodig deze diploma's goed op te bergen. Wie nooit achter het bruine monster sjouwde Op 't voetbalveld, met forsch beschoeiden voet, Beseft ook niet hoe heerlijk 't is, en zoet, Als d'eigen club het vreemde elftal knauwde Je hebt geen last van warmte of van koude Als bruisend stroomt van sportvuur't jonge bloed, >t Doet je longen, hart en borst en spieren goed, Als heel de week de stadslucht je benauwde. Slechts hij die lui achter de kachel blijft, Te zwaar, te loom te log haast om te loopen, Is 't die alleen nog maar op voetbal kijft Omdat ie zelf te slap en te verwijft, En aan 'n goal zich zelf maar op te knoopen Is 't eenige wat hem nog overblijft.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 7