Vr „DE REVUE DER SPORTEN" CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Maarten. ENQUÊTE-COMMISSIE Niet aangenomen de candidaat-leden: C. M. v. Leeuwen, R. Land; o.l. W. Dronkers, J Bas en E. Schlüter. IEDER GOED SPORTSMAN LEEST DAMRAK 45, AMSTERDAM -J\ 94 lezen in de diverse sport- en dagbladen. Dit echter zou ik er nog aan toe willen voegen, dat het weder oproepen van Rutte nog zoo slecht niet is geweest, daar hij de man was die beide goals maakte. Daarvan moeten wij het toch hebben, want met mooi en prachtig spelen kunnen wij er niet altijd komen. Ook het tweede deed het zeer goed tegen Rapiditas, Dit elftal was niet tevreden met 2 doel punten, doch maakte liefst 7 goals, 't geen wel een bewijs is dat we er aardigheid in hadden, ook al behoorde de tegenpartij niet tot een van de sterkste. De voorhoede heeft zeer goed vol daan met de geheel gewijzigde opstelling, n.l. v. d. Vlis Brink Jurriaans de Boer ten Have De rechtervleugel bestond uit twee nieuwe spelers en hierin toonde zich de Boer een harde werker terwijl ten Have zich schijnbaar op de rechtsbuitenplaats even goed thuis voelde. De wedstrijd van het derde was uitgesteld om de reeds vermelde reden, voorwaar zeer jammer, maar het kon nu eenmaal met geen mo gelijkheid anders. Het vierde stuurde Blauw-Wit met een 4 - 2 nederlaag naar huis. In het begin van den wedstrijd liet het zich niet best aanzien, daar wij reeds na 5 minuten een strafschop tegen ons kregen. Dit was echter een veel te zware straf en het wekte wel eenigs- zins den schijn dat de rechtspreker meer fouten van Ajax zag dan van Blauw-Wit welke indruk mij ook gedurende den geheelen wedstrijd bij bleef. In dat elftal, waarin onze Heavy weights« Tump en Roel Vunderink, ieder eenige ponden boven de 100 K.G., medespeelden (wegens niet opkomen van de aangeschreven spelers) toonden dezen zich nog best op hun plaats; vooral Roel bewees weer eens tot onze beste spelers te be- hooren. Laten we dan ook hopen dat hij nog eens van zijn knietje afkomt, waarmede Ajax dan weer een eerste elf taller rijker zal zijn. Ook Arens speelde een prima partij back; voorts speelden onze kant-halfs, Jutte en Lindeman zeer goed. In de voorhoede speelde voor het eerst, na lange afwezigheid, Ingenbleek weer mede. Hij heeft zeer goed voldaan, maar hij moet vooral goed blijven trainen, 't geen duidelijk bleek na de rust. Wim Smit maakte een *heat-trick« door de vier goals voor zijn rekening te nemen, waarmede hij bewees niet »altijd« lui te zijn. Zooals dus uit het bovenstaande blijkt, een geluk kige dag, niettegenstaande een donker vooruitzicht, en laten we hopen dat er nog vele zulke zon netjes voor ons zullen doorbreken. Opvallend was echter het slechte opkomen in sommige elftallen. Kunnen onze leden dit nu niet voorkomen door onzen Secretaris der Elftal- Commissie tijdig te melden dat zij verhinderd zijn, want men dupeert met dit wegblijven het geheele elftal en bevordert hiermede den lauwen geest, dien we juist moeten bestrijden voor het verkrijgen van een gezellig en goed clubleven. 44 l \J' 'P Voorgesteld als ru.l.: K. W. Bornkamp, Luit. ter Zee, Marinekazerne Alhier door Koolhaas en Grootnieijer. H. Müller, Amstellaan 141, gaf zich op. Als o.l. J. Deutekom, Valeriusstr. 247, gaf zich op. Aangenomen als adsp. lid: W. J. C. Olivier. Aangenomen als onderst, lid: H. J. W. Peters, J. Esselman, Mevr. A. Blomvliet en J. Leonhart. J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. IV PRIJS PER KWARTAAL SLECHTS Fl. 2.50, FRANCO PER POST BEKWAME MEDEWERKERS! SCHITTERENDE ILLUSTRATIES! EEN SCHAT VAN SPORTNIEUWS! BOEIENDE SPORTROMANS!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 4