Cf J No. 12 DONDERDAG 5 NOVEMBER 1925 8sfe JAARGANG. Communications of Mr. Rose. ïU. ii Als gebruikelijk heb ik beslag gelegd op een vrij kwar tiertje van onzen oefenmeester om zijn indrukken in onze courant te kunnen geven inzake de ontmoeting E. D. O.- Ajax. Mr. Rose was als steeds de bereidwilligheid zelf en vertelde mij op zijn rustige manier dat de overwinning z.i. verdiend was om de eenvoudige reden dat ons team beter was dan het E.D.O.-elftal. Wel is waar klopte de combinatie nog niet volkomen, maar de trainer schrijft dit toe aan het feit dat ons eerste elftal in zijn drie eer ste competitiewedstrijden met verschillende elftallen in het veld moest komen hetgeen schadelijk is om een goed geheel te kunnen vormen. Mr. Rose was echter over ver schillende spelers zeer goed te spreken o.m. over Jan v. Heeswijk die eenige „good saves" verrichtte en daar bij zeer ongelukkig was door het toekennen van een pe nalty, die niet geheel gemotiveerd leek. Anderiesen en van Kol hebben zeer soliede back gespeeld gezien het feit dat deze backs nog nooit naast elkaar gespeeld heb ben in de verdediging. De halfs hebben zeer hard gewerkt doch Hordijk, die als hij den bal heeft nog precies weet wat er mede te doen, moet persé flink trainen om een extra yard sneller te worden. De voorhoede, die nog met de moeilijkheden van de gewijzigde spelregels te kampen heeft, werkte hard en Rose is van oordeel dat er met deze elf spelers zeer zeker een goed team geformeerd kan worden, hetgeen echter slechts kan gebeuren als de menschen geregeld blijven oefenen. Tusschen het eerste en tweede kopje thee bespraken wij het resultaat van Holland-Denemarken. De indruk van Mr. Rose was, dat de Nederlandsche voorhoede zich beter aan de nieuwe spelregels heeft aangepast dan de Deensche en dit gaf den doorslag voor de overwinning. Zelfs al had Denemarken het beste van het spel dan toch prefereerde Mr. Rose de Hollandsche combinatie. Buiten gewoon veel lof had onze oefenmeester voor v.d. Meulen die het meest tot de overwinning heeft bijgedragen. De Deensche manier van spelen vergemakkelijkte onze overwinning en waar de backs zeer zwak waren hadden de halfs niet zoo ver moeten opdringen, daar door vlak achter de voorwaartsen te blijven vier doelpunten het gevolg van dit risquante spel waren. Vooral de center- half ging aan dit euvel mank daar deze veel te veel aan aanvallen dacht en de verdediging te veel alleen liet. Wij waren, ging Rose verder, speciaal geïnteresseerd naar het spel van onzen speler van Kol, die ietwat zwak jes begon maar er later veel beter inkwam. Al trapte van Kol niet hard genoeg om het publiek in vervoering te brengen, hij plaatste zijn ballen naar de juiste menschen hetgeen tenslotte toch maar de hoofdzaak is. Over de half-linie was Mr. Rose niet erg te spreken doch de voorhoede maakte van de vier kansen gebruik waardoor wij wonnen. Wij hebben nog lang over het nationale en internationale voetbal nagepraat doch het voornaamste dat onze lezers belang zal inboezemen heb ik hier alleen naar voren gebracht. Interviewer.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 1