BEGUNSTIGT ONZE ADVERTEERDERS CAFE „DE BEURSBENGEL". v- AMERICAN HOTEL AMSTERDAM 70 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX HOTEL CAFE-RESTAURANT VAN DEN 1EN RANG OROOTE KLEINE ZALEN VOOR FEEST MAALTIJ DEN, VERGADERINGEN ENZ. A. W. VOLMER, Directeur - 4 K. JWÜHLHAUS Medailles, Insignes, Bekers, Kransen en Takken, J. KOLMAN Na afloop der wedstrijden en trainingsavonden natuurlijk euen naar Aanbevelend, Wed. S. J. SWEERING. de binnenspelers voor hunne rekening nemen, terwijl de vleugelhalfs de buitenspelers houden. De centerhalf zal hierbij dikwerf als 3e back moeten fungeeren. Snelle backs en een snelle centerhalf wordt nu een absolute noodzakelijkheid. Het z.g. éénback systeem blijft volgens mij uit den booze, daar dit nu meer dan ooit verwarring kan geven, vooral nu de middenlinie gedwongen wordt het verdedigende gedeelte hunner taak niet uit het oog te verliezen. Van de voorhoede zullen nu niet alleen de buitenspelers snelle loopers moeten zijn, doch de binnen spelers kunnen zeer veel voordeel van hunne loopcapaciteiten trekken, daar zij nu menig maal op een goed doorgegeven bal kunnen door- loopen en deze ook veelvuldig zullen krijgen. Vraag IV. Het zg. buitenspel zetten zal nog wel eens gebeuren, geheel onmogelijk is het door deze nieuwe regel niet gemaakt. Vraag V. Tenslotte zal het wedstrijdspelen voor den beoefenaar veel aantrekkelijker worden, daar van de spelers meer activiteit geeischt wordt. In zooverre mijn antwoorden op voorafgestelde vragen. Het lijkt mij niet onaardig wanneer in verband met de nieuwe buitenspel-regel en het komende seizoen, nog eenige meeningen daar over in ons clubblad gegeven worden. Ik noodig daarom een iedereen uit daaraan gevolg te geven, daar mijn inziens een vrij groot belang is en waarvan wij tenslotte toch profijt moeten trekken. Ik hoop dus in ons volgend clubnieuws het een en ander daarover te zien. F. J. COUTON. rr - v. Woustraat 209 AMSTERDAM LEVERANCIER van de AJAX INSIGNES en MEDAILLES MET ADRES voor alle BLOEMWERKEN. KUNST EN SMAAK. LAUWERKRANSEN GRAFKRANSEN. Wij decoreeren voor allt gelegenheden met planten. Telefoon 43493. SINGEL 520. Prima consumptie. Billijke prijzen. Koude keuken. 6 Billards. Wij geven gaarne het woord aan spelers en officials die over het onderwerp plaatsruimte verlangen. (REDACTIE). (Ongecorrigeerd).

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 8