r Gemiddelden Batten 2 u/2 6 8 gemiddelden Borolen IETS OVER DE NIEUWE BUITENSPELREGEL CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 69 No. NAAM Inn T otaal waaronder de i volgende slagen: H S O gemidd. 1 J. Pelser 5 138 i 19U 7S V2 64 27.60 F. Gehrels 9 157 34* 2 22.43 3 Tj. de Munnik 8 71 nU 8/2 40* 3 14.20 4 i F. Schoevaart 7 83 9U 9k 36* 1 13.83 5 W. de Bois 7 94 74 U/2 53 13.43 J. M. Exmann 9 97 74 7a 17/2 43 1 12.12 7 J. Westrik 1 12 74 V2 12.— J. P. Meuwsen 8 68 2/4 Va 13./2 13* 1 9.71 9 J. Martens 9 80 74 7a v2 19 8.89 10 J. Schoevaart 7 61 7e 74 V2 22 8.71 11 A. Kreuger 6 23 74 V2 10* 1 4.60 12 P. v. Deyck 3 7 72 5 1 3.50 13 C. Reeser 7 18 »/2 6 2.57 14 A. Bogaard 1 2 V2 2* 1 2.— 15 F. Dukker 1 2 2.— No. NAAM Runs Wickets Overs Maidens gemidd. 1 F. Gehrels 230 52 1137e 19 4.42 2 F. Schoevaart 55 12 237e 2 4.58 3 J. M. Exmann 234 46 1447e 41 5.10 4 W. de Bois 39 4 20 8 9.75 5 Tj. de Munnik 1 1 3 2 1.— vl/ Waar ik voor een bekend dagblad mijn meening gegeven heb over de buitenspelwijziging, wil ik niet nalaten deze ook in ons cluborgaan te publiceeren. Mij werden de volgende vragen gesteld le. Welke invloed de wijziging in het algemeen op het spel zal hebben. 2e. Of er nu meer doelpunten gemaakt zullen worden, dan voor de wijziging. 3e. Aan welke spelers in een ploeg de nieuwe regel andere eischen zal stellen en in hoeverre? 4e. Of het zoogenaamde buitenspel zetten nu onmogelijk is gemaakt. 5e. Of het voetbalspel voor den beoefenaar aan trekkelijker wordt. Mijn antwoord hierop luidde: Vraag I. Dat ik er beslist van overtuigd ben dat het spel oneindig veel sneller zal worden dan thans het geval is. Vraag II. De meening dat er meer doelpunten gemaakt zullen worden deel ik niet, vooral niet als de spelers na eenige wedstrijden zullen inzien dat de tot nu toe gevolgde methode niet de juiste meer is. (Onder deze methode versta ik dat de backs den buitenspeler voor hunne rekening nemen) Vraag III. De verdediging zal een ander systeem moeten volgen, en wel, dat de backs voortaan

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 7