CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX tv J 67 dezen weg te informeeren of de leden van deze club ook geneigd zouden zijn om zoo nu en dan tijdens de wedstrijden v/h eerste elftal hunne krachten voor de vereeniging te willen geven, (b.v.op de overdekte tribune). Zij bereiken daarmee.- Ie. meerdere bekendheid van hunne gaven bij de leden. muziek de gezelligheid verhoogt, doch waar be taalde krachten vooreerst misschien te duur zijn en bovendien niet zoozeer van het intieme Ajax- leven getuigen, hoop ik dat dit voorstel werke lijkheid moge worden. Eventueele vergunnings-moeilijkheden met de Gemeente zijn mogelijk wel te ondervangen. CRICKET Onze flinke cricketploeg, welke in de competitie van den A. C. B. ongeslagen kampioen is geworden. 2e. veel grooter gezelligheid tijdens de wed strijden, hetgeen ook zal doorwerken op het en thousiasme van het publiek en daardoor ook op het spel. 3e. een grootere aantrekkingskracht v h publiek naar de gezellige Ajax-ground dan naar andere velden. Ik hoop dat mijn voorstel instemming moge vinden bij de bewuste muzikale leden en dat ook het bestuur in dien geest zal medewerken. Wij weten toch hoe bij intern, wedstrijden de Mocht de Ajax-Band beslist bezwaar hebben, dan zou m.i. het aannemen van betaalde krachten zelfs nog finantieele voordeelen opleveren i.v.m. meerdere publieke belangstelling. B. Geen onaardig idee doch men vergete niet dat ver schillende „Jazz-Banders" zelf voetbal spelen en het voetbalspel niet zullen laten staan voor de muziek. Een muziek-gezelschap te arrangeeren is te kostbaar, gezien het feit dat wij niet over „overgroote" belangstelling van het publiek te klagen zullen hebben. Daarvoor is onze competitie te onbelangrijk!! REDACTIE.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 5