CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX De volgende leden werden door het Bestuur doorgehaald wegens het niet betalen der con tributie: J. H. Balster, H. B. Deen, J. L. v. Erp, W. Jansen, H. J. Kok, B. Lam, C. M. Niemeijer, Ph. Paulsen, A. Visscher, P. A. Cierner, L. G. F. Franke, L. M. Vietor, H. J. H. W. Wolf. Bedanht als ni.l.: B. v. Meeteren, A. Mikkelsen, P. Beek, J. A. Burk, L. F. Henning, J. P. van Deventer. Als o.l. C. Huijsman, A. Th Jurrjens, Mej. H. M. L. Langen- hoff, D. Guerig, J. C. Kruidenier. L. J. Ronday. Het Bestuur. J. J. Grootmeijer, Secretaris. Van onze Eljtalleneommissie j In de eerste vergadering van de Elftallen commissie A werden de volgende elftallen voor September vastgesteld AJAX I. AJAX II. AJAX III. AJAX IV. DE ELFTALLENCOMMISSIE A. v Van Zesbé j IDENTITEITSKAARTEN Deze maand begint de fl.V.B. Competitie. Tot heden kruam sleehts een zeep klein aantal kaapten in mijn bezit. Sleehts die leden mopden aangesehpeuen die hun identiteits~ kaapt pep omgaande inzenden. Do it noiuti M. J KOOLHAAS. Opanje Nassaulaan 81. -M INGEZONDEN. j j Ajax Jazz-Band Met zeer veel genoegen zullen alle Ajax-leden b.g. van het 25-jarig feest hebben kennis gemaakt met de uitstekende Jazz-Band, uit Ajax-milieu samengesteld. Ik vraag mij echter wel eens af op welke wijze dit inderdaad wel een Ajax-Band zal wezen. Men zal mij antwoorden: bij feestjes of club-avonden enz. maar hoe weinig zijn er, die daarvan kunnen genieten. Mijne bedoeling is langs 66 J. v. Heeswijk V. Pelser A. H. v. Kol H. F. Anderiesen W. G. Anderiesen J. H. Martens E. Hamel J.D.deNatris W.F.Volkers W.Iseger H.F.Twelker J. Becker G. Deen F. Couton C. E. de Vlieger H. Hordijk C. H.W. de Bois Jr. H.Delsen H. Geestman F.R.Rutte M. Brink H.J. ten Have J. de Boer Jr. J. Kuipers A. de Wit J. M. Rijnders A. Smit W. v. Gelderen M.J.Schetters P.v.Deyck C.E.Jurriaans W.Addicks J.v.d.Vlis F. H. de Bruyn L. H. Arens J. D. Provily J. Lindeman P. Vunderink J. Jutte A.Kreuger W.Smit Th.Muller F.A. Koppen A.v.Klaarbergen Koning Voetbal heeft z'n mannen ten strijde geroepen. Allen, die beenen hebben, scharen zich achter z'n vaandel. De wapens zijn gescherpt, de aanval kan beginnen. Ook de jeugdige veteranen zijn hun vorst trouw geble ven en trekken mede ten strijde. Helaas zijn eenige „oude getrouwden" in den vorigen strijd gesneuveld. We fluisteren nog slechts hun namen. Misschien; je kan nooit weten, het spel is zoo verleidelijk. Maar „le zesbé'er est mort; vive le zesbé'er en we gaan lustig met de nieuwe krachten 't strijdperk in. Op 6 Sept. speelden we een „Internationale" tegen de Duitsche „Amateure" en we wonnen heel vriendschappelijk met een stuk of tien goals. En voor de jool Gaven we hen ook een (rooie) Kool. De volgende match reken ik toch met minstens elf man te staan. Ik kan alle Ajax-vrouwen ten sterkste aanraden hun mannen, des Zondags van 10-5 ten strengste te verbieden, zich ergens anders te bevinden dan op een der Ajax-velden. WIMA

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 4