Hotel Café Restaurant „METROPOLE" Gelegenheid voor Clubdiners en Vergaderingen iv. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Adspiranten PROGRAMMA i LEDEN LIJST Als merkend lid: Als adsp. lid: Rembrandtplein 22 Telefoon 48541. Aanbevelend G. CH. DOON. 65 net. Als excuus geldt voor Becker dat hij aan zijn borst geblesseerd was even hiervoor en hij moet hierna dan ook voorgoed het veld verlaten. Pannibil valt in en v. Dijk gaat onder de lat. De rest is vlug verteld, wel krijgen wij noch eenige kansen maar deze worden niet benut. Evenwel v. Dijk die wel zijn best deed kan niet verhinderen dat een schot van de vleugel onder zijn handen in ons doel verdwijnt en kort hierop ook nog de 5e goal. Doelverde- digen valt niet mee Piet! Wij verloren alhoewel geflatteerd verdiend met 51. Met eenige prettige woorden reikte de Voorzitter van de Gooi- en Eemlander-wedstrijden de prijzen uit en gingen wij met den 2en prijs een groote zilveren plak naar Mokum terug. Ten slotte nog een kleine nabetrachting. Wij zijn het Bestuur zeer dankbaar voor het inschrijven voor dezen beker, daar dit een goede oefening voor alle spelers geweest is en het een genot is op de mooie Gooische velden te spelen. Het is te wenschen dat wij ook het volgend jaar nog eens een kansje wagen kunnen. W. DE BOIS Jr. De volgende adspiranten gingen na 1 Augustus j.l. over naar het werkend lidmaatschap. Mocht eert der leden bezwaren hebben dan gelieve men hiervan het secretariaat in kennis te stellen: N. M. j. Bomans A. C. Broere W. Broere P. C. van Campenhout O. C. Doon Jr. J. Eijkmans O. J. J. van Gelderen J. M. Heidenreich J. H. Klaver H. C. Mohrman E. C. Muller A. O. G. Meyer G J. C. Overweg B. Paulus P. W. Paulsen H. van Ramesdonk J. H. Sweering M. C. Smit W. F. G. L. Schroder A. A. Smits W. J. Thumann B. V. v. Vlier J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. vk. T» E Ajax 1 speelt voor de competitie de volgende wedstrijden: 20 September: 27 October: Ajax I Z.F.C. I. Spartaan I Ajax 1. 4 October: Feijenoord I Ajax 11 Ajax 1 A.S.C. I. 18 E.D.O. I Ajax I. 25 Ajax I H.B.S. 1. 1 November: Haarlem l Ajax 1. 8 Excelsior 1 Ajax I. 15 Ajax I U.V.V. I. 22 Z.F.C. I Ajax I. 29 Ajax I Spartaan I. De Enquêtecommissie heeft in haar vergadering de volgende leden aangenomen: H. C. Keja, H. F. Anderiesen, W. G. Anderiesen, H. F. Twelker. P. Paternotte, A. A. M. Knijn, F. Weber, J. H. Thiry. De Commissie heeft geen aanleiding gevonden de volgende candidafen aan te nemen: D. v. d Schaaf, G. J. Roos, J. Kriek, A. Heinz Vetter, F. B. H. Broekhuis, J. P. v. d. Ligten- horst, R. P. Broeder, A. Maas, H. J. Lemmers A. H. Brian, H. C. Vonk, M. Israël, B. J. Ha- leber, M. M. Reens, H. H. Witteveen, J. H. Teutscher, H. Hali, D. Manck, A. v. d. Sluis, J, A. Geveke.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 3