CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX De start van het Tweede 64 ==\l Ook de reserves hebben het seizoen goed ingezet. Ons tweede elftal bereikte in de seriewedstrijden om den Gooi- en Eemlandbeker de finale en werd hier door het sterke Hilversum geslagen. Wij bleven echter drie Zondagen in the running en deze prestatie is een compliment waard. Het derde begon ietwat verzwakt te Alkmaar te ver liezen, doch ons vierde won zijn eersten compe titiewedstrijd. Over het algemeen een flink begin in het juist begonnen seizoen. Ons programma is intusschen verschenen en het blijkt dat wij stiefmoederlijk bedeeld zijn. Op 20 Sept. a.s. speelt Ajax thuis tegen Z. F. C. 1 op welken dag Blauw Wit de Stormvogels in het Stadion ontvangt. Op 11 October spelen wij thuis tegen A. S. C. maar tegelijkertijd ontvangt de Spartaan Feyenoord. De wedstrijd Ajax-H.B.S. op 25 Oct. a s. zal in verband met Nederland- Denemarken geen doorgang kunnen vinden zoo dat de volgende thuismatch op 15 Nov. daarop tegen U.V.V. zal zijn. Op dien dag hebben wij weer iets in het Stadion n.l. Blauw Wit-D. F. C. waardoor een stevig contingent Amsterdammers naar het Stadion zal hebben. Erg bemoedigend voor de publieke belangstelling ziet het programma er niet uit en het belang voor de club eischt dat alle spelers dit jaar hun beste beentje voorzetten om een débacle, wat de publieke belangstelling betreft, te voorkomen Eensgezind moeten wij thans schouder aan schouder voorwaarts om een moeilijke periode te doorworstelen. En wij vertrouwen dat reeds a.s. Zaterdagavond onze Algemeene Vergadering in het teeken van de „eensgezindheid" zal staan en de debatten in de slotvergadering slechts den wil uitademen het Ajax-belang naar voren te brengen Een voornaam punt: „Verkiezing Voor zitter" staat nog op het programma. Moge men den besten man op deze voorname plaats kiezen, want van onzen leider zal wel veel, „heel veel" gevergd worden in de komende moeilijke periode. Aan het hoofd van onze organisatie moet op nieuw komen iemand met verstand van zaken, zonder vooroordeel, iemand die weet wat hij wil Een dergelijke keuze zal niet gemakkelijk zijn want in elke vereeniging zijn slechts enkele per sonen die over de capaciteiten van president beschikken. Dat alle Ajaxleden doordrongen moge zijn van hun plicht ter vergadering te moeten verschijnen om hun stem uit te brengen!!! V»/ 'F Resultaat 2de prijs in de wedstrijden om den üool-en Eemland-beker. Na den eersten wedstrijd met 4-0 van BAARNeninde tweede ronde met 3-0 van B. F. C. gewonnen te hebben, kwamen wij voor de demi - finale tegen ZV. V. (Zaandam) uit, dat dit jaar versterkt is met Breeuwer, (ex-Haarlem). Doordat wij enkele spelers aan het eerste moesten afstaan en de Elftalcommissie eenige wijzigingen aangebracht heeft, H. Delsen nog niet fit is en Coen Delsen voor U.V.V. uitkomt, dit jaar ziet het tweede er momenteel wel heel anders uit dan ons vorige kampioenselftal. Met onderstaand elftal bonden wij den strijd aan tegen Z. V. V. J. Becker G Deen A. de Wit C: de Vlieger de Pois Hordijk Schetters Geestman Jurriaans P. v. Dijk ten Have Het dient gezegd er is met deze combinatie tegen Z.V.V. uitstekend gespeeld met het resultaat dat wij ons met 3-2 in de Finale plaatsten. Vooral het derde doelpunt was het resultaat van keurig combineeren der geheele voorhoede waar ten Have de laatste hand aanlegde. Maar de finale is voor ons minder vlot verloopen. Deze wedstrijd was tegen Hilversum de Bekerhoudster, het afgeloopen seizoen kampioen der tweede klasse. Wij kwamen in dezelfde formatie uit als tegen Z.V.V. Aanvankelijk ging de strijd gelijk en het gelukte Jurriaans van dicht bij ons eerste en eenige doelpunt in dezen wed strijd te fabriceeren. Dit was het sein voor Hilversum om extra aan te pakken. En doordat Deen en de Wit niet zoo goed speelden als 's morgens ontstonden ge vaarlijke momenten voor ons doel. Een hooge voorzet van den Hilversum rechtsbuiten, Becker beoordeelt den bal verkeerd, Deen staat in doel en de bal springt tegen zijn hand, strafschop en de stand is 1-1. Kort voor de rust weer een voorzet van rechts, Deen en de Vlieger weifelen even en Hilversum passeert van dichtbij Becker voor de tweede maal. Even hierna rust. Wij zijn toch vol goeden moed daar wij wind mee krijgen. Maar het mocht niet zoo zijn. De tweede helft is ongeveer 10 minuten oud én Hordijk die met de Bois eens even geruild heeft krijgt onverdiend freekick tegen; protest van Henk; maar de spil van Hilversum draalt niet, plaatst den bal naar den ongedékten midvoor en deze (Becker had tijdig moeten uitloopen) plaatst het 3e doelpunt in ons

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 2