U 8sfe JAARGANG. CONTRIBUTIE KRONIEK *MiiiÈz} »J±\ iu<\mÏ*M wsM MJ hurivram No. 9 DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1925 -i" Jaartijksche Algemeene Vergadering. De Jaarlijksche Algemeene Vergadering wordt voortgezet op Zaterdagavond 12 September a. s. des avonds om 8 uur in de bovenzaal van Café Parkzicht, Hobbemastraat Alhier. Behalve het resteerende deel van de agenda zal worden over gegaan tot Verkiezing Voorzitter en eventueele andere verkiezingen. In verband met de groote belangrijkheid van dit punt rekenen wij op een groote opkomst. 4* Leden en donateurs wordt verzocht nota te nemen dat vanaf heden de mogelijkheid bestaat dat des auonds tusschen 5-10 uur de diploma's gepresenteerd worden. Voor w.l. is het bedrag ƒ4.eerste helft en voor adsp. leden 2.50 (het geheele bedrag). Men wordt verzocht het ver schuldigde bedrag gereed te leggen. Op 20 dezer wordt de eerste thuiswedstrijd, gespeeld van Ajax 1. Zonder diploma wordt geen toegang verleend. V»r De opening van het seizoen Een goed begin - Een slecht programma Eensgezind voorwaarts - De candi- datuur van Voorzitter. Het seizoen is thans officieel geopend en verschillende elftallen zijn reeds in de vuurlinie geweest. Ons eerste elftal begon met een uitstekend debuut tegen H.F.C. I te Haarlem, een fi iendly-game welke wij met de korfbalcijfers 7—3 hebben ge wonnen. Zonder Van Kol, welke te Antwerpen tegen het Belgische elftal speelde en zonder Volkers debuteerde de nieuwe combinatie ver dienstelijk. Martens vooral moet op zijn nieuwe linkshalfplaats ruim voldoende gespeeld hebben en deze trouvaille van de Elftalcommissie bleek uitstekend! Ons nieuwe krachten Anderiesen brothers waren hun plaats eveneens waard hetgeen wij ook van Twelker kunnen zeggen. De wing Hamel-de Natris was uit het goede hout gesneden en zorgde voor een groot aantal doelpunten. Hoe het mogelijk is dat er nu reeds over de nieuwe combinatie gemopperd wordt is ons een raadsel

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 1