Steunt het Olympisch Comité 1928 T CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX A. V. B Krabbels Nabetrachtingen 11. -J) 41 v!/ Oe prestaties van Ajax VI. Alle bijomstandigheden in aanmerking genomen, primo, de zeer zware afdeeling, secundo het feit dat dit elftal na eenige wedstrijden gespeeld te hebben, aanmerkelijk verzwakt werd, is ook het resultaat door de Vlugt c.s. behaald, zeer be vredigend te noemen. Het begin was evenals bij Ajax V uitstekend. E. D. W. 2 werd met 3-1 geklopt. Het daarop volgend resultaat wekte kampioensverwachtingen op, het sterke BI. Wit 5 werd met 3-2 geslagen. We kunnen ons dezen wedstrijd nog heel goed herinneren. Het was 'n taaie partij verdedigen waarin Langenhof door moedig doelverdedigen uitblonk. Doch dat alleen zou niet voldoende geweest zijn om den strijd te winnen, want 2 maal wist BI. Wit ons net te vinden. De beste man van 't veld stond in onze voorhoede. Theo Muller speelde z'n besten wedstrijd van 't seizoen, 3 doelpunten van zijn voet brachten ons 'n wel verdiende zege. Deze wedstrijd was wel het hoogtepunt van Ajax 6' verrichtingen; wel werd af en toe nog verdienstelijk werk gedaan zoodat nog langen tijd de hoop op 'n kampioenschap bleef bestaan, doch de return wedstrijd tegen BI.Wit 5 maakte 'n eind aan de schoone droom, met 1-4 dolven wij het onderspit. Ook na het verliezen van de kampioenskans werd nog kranig werk geleverd. Ajax VII géén kampioen! Een bekend spreekwoord dat, de paarden die de haver verdienen deze niet altijd krijgen, is zeker wel hier van toepassing. De ploeg van Visser was in alle opzichten 'n kampioenself. Diverse uitstekende wedstrijden hebben we van dit elftal gezien. Slechts 2 wed strijden werden verloren, één daarvan tegen de kampioen S. D. S. 2. Deze wedstrijd werd echter op 'n keihard veld gespeeld met 't onvolledige en onvoltallige ploeg. Het resultaat was 'n 3-0 nederlaag. Wel namen onze jongens revanche door in den returnmatch tegen S. D. S. 2 een duidelijke supe rioriteit aan den dag te leggen, doch het eind van de competitie bracht géén beslissing. Beide rivalen hadden 'n zelfde aantal punten behaald. De beslissingswedstrijd, in 'n voor voetbal on geschikte temperatuur gespeeld, tegen 'n wel zéér sterk S. D. S. 2, bracht ons de nederlaag. Ajax VIII heeft onze verwachtigingen overtroffen. Na de nederlaag tegen E.D.W. 4 dachten we, gezien de sprekende cijfers (5-0) waarmee deze geschiedde, niet meer aan een kampioenschap. Bruijnensteijn was het echter niet met ons eens. Energiek werd er wedstrijd op wedstrijd aan gepakt. 'n Spannende nek aan nek race volgde en de 2 puntjes verschil werden ingeloopen. Toen kwam de dag der wrake! Ajax 8 - E. D.W. 4 Onze jongens moesten vóór rust tegen den zwaren wind in spelen en toen desondanks de stand met half time nog dubbelblank was, was de vreugde in ons kamp groot. Aanvankelijk leek dit optimisme gegrond want spoedig gaf v. Loo ons de leiding. Doch E.D.W, gaf zich nog niet gewonnen, maakte spoedig gelijk en nam een kwartier vóór tijd de leiding. Dat zag er zwart uit voor Bruijnensteijn c.s. Hard is er toen ge werkt! Dabrock schoot uit z'n slof, 2 keurige doelpunten brachten ons weer aan de winnende kant. 'n Vierde doelpunt van Beek deed de deur dicht, Ajax 8 was kampioen! Bruijnensteijn, de aanvoerder van Ajax 8, was zeer voldaan over de behaalde resultaten alsook over de samenstelling van zijn team. Adé. IV.-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 9