JU CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX iv. 39 fljax—A. C. C. Ill Gisteren was A.C. C. III bij ons te gast en zoo waar sleepten wij wederom 2 puntjes binnen. Dat begint waarachtig naar een kampioensdiner te ruiken; we moeten de resp. vrouwen maar vast voorbereiden op wat staat te gebeuren. Het was anders een wedstrijd met een „staartje". Want van 7 voor 37 werd het 8 voor 111. Om bij het begin te beginnen. A.C.C. gaat eerst batten en maakt 51 runs. Van de bowlers nam Exman 3 wickets voor 21 runs, Gehrels 3 voor 18 en Frans Schoevaart 2 voor 6. Toen wij aan het bat en zag het er met 7 voor 37 niet zoo mooi uit. Neen, zegt Jo Pelser dat gaat niet en legt er even het hout op. In een schitterend ge speelde innings slaat hij er 60 bij elkaar w.o. niet minder dan 10 vieren. Later kwam Gehrels hem helpen en sloeg er ook even 34 bij zoodat onze innings sloot op 120. In de tweede innings maakt A.C.C. 56 runs. Hier bowlde Exman 7 voor 19, Wim de Bois 2 voor 11 en Gehrels 1 voor 20. Wij wonnen dus met innings en 13 runs. Bravo (Redactie.) M. vfr Kpuisiuoopd-Puzzle 'r De door den Heer J. P Aué ontworpen puz zle is door niemand correct opgelost. Zeer veel inzendingen kwamen in die door den Heer Aué en ondergeteekende gecontroleerd zijn. Alleraar digst was de oplossing door Cor Jurriaans. ingezonden en ook Heckman heeft een keurig uitgevoerde oplossing gemaakt. Helaas was het lot *dezen Heeren niet gunstig! De eerste prijs viel ten deel aan den Heer J. Spook, de tweede aan J. Swijnenburg, de derde aan F. Zwerver welke oplossers bij ondergeteekende hun prijzen kunnen ontvangen. Men gelieve even te telefo- neeren wanneer men de prijzen komt halen. Als wij verder den Heer J. P. Aué nog hartelijk dankzeggen voor de mooie puzzle en den Heer J. Schoevaart voor zijn „leuke rijmelarij" op de puzzle dan is onze taak hiermede weder geëindigd. Binnenkort krijgen wij een nieuwe puzzle!! De Heer Aué heeft zich weder voor z'n lessenaar en voor zijn woordenboeken gezet. J. J. OROOTMEIJER. i

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 7