i Leden van Ajax r~ CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Verloofd: Beoefent in Juni, Juli en Augustus HONKBAL of CRICKET. Het beste middel om fit te blijuenll! Men melde zieh bij een dep afdeelingen aan] CRICKET. m 5 V.R.A. 3 - Ajax Ajax Olympia 38 huis. Op den terugreis hield de motor zich best, ofschoon wij stille wenschen deden dat hij voor het een of ander café weer de hik zou krijgen, wat niet in vervulling ging en bereikten wij, 's avonds om even tien uur weer onze startplaats, waar afscheid genomen werd. W. de B. j WIM VOLKERS en j RIETJE VEERKAMP hebben de eer U hierdoor kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk op 16 Juni 1925, waarvan l de voltrekking zal plaats hebben op 2 Juli 1925. AMSTERDAM, 16 Juni 1925. v. Ostadestraat 180 hs. N. Achtergracht 148. Receptie Zondag 21 Juni van 2-4 uur v. Ostadestraat 180 hs. Ter gelegenheid van dit voorgenomen huwelijk past een hartelijke gelukwensch aan Wim en zijn meisje! Wij hopen dat ook na de bruiloft Volkers nog lange jaren de verdienstelijke en populaire rechtsbinnen van Ajax zal blijven, op wedstrijden vergezeld door de fanatieke A jax- volgelinge Rietje. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd en leuke bruidsdagen toegewenscht. J-J-G- j VERLOOFD: N. VAN DER PLAS EN J. SWIJNENBURG AMSTERDAM. 23 MEI 1925. 2e Oosterparkstraat 188hs. 2e Oosterparkstraat 172. GEEN ONTVANGDAG. Hartelijk gelukgewenscht. (Red.) JOHANNA JANSEN HUBERTUS HARINCK. j HILVERSUM, 7 JUNI 1925. constantiastraat 10. Gladiolusstraat 3. Hartelijk gelukgewenscht. (Red.) V De oefeningen voor Cricket zijn wederom aangevangen en worden gehouden op Dinsdag en Donderdagavond op het Ned. Bankterrein. Ieder die belangstelt in de Cricketsport is welkom. Wij zullen trachten in de loop dezer maand door een der bekende cricketters een lezing over het cricketspel voor onze leden te doen houden, waarover wij nader zullen berichten. Tj. de Munnik Ziezoo, de zomer is weer in het land en daarmee ook weer het seizoen van de heerlijke mooie cricketsport aangevangen. Onzen eersten wedstrijd hebben we reeds achter den rug en konden wij de 2 puntjes mee naar huis nemen. We speelden n.l. tegen V.R.A. 3 achter het stadion een zeer prettigen wedstrijd en wonnen met 2 runs en 5 wickets. Het was echter jammer dat wij slechts met 7 menschen in het veld verschenen aangezien de voetbaltoer naar Maastricht nog eenige cricketters ver hinderden en de reserves zoo vriendelijk waren om weg te blijven. Kreuger bleek een goede aanwinst te zijn terwijl Meeuwsen een zeer goede partij speelde en de geheele 2e innings zijn wicket ophield en not out bleef. Exman en Gehrels namen de bowlerij voor hunne reke ning en zetten V. R. A. door 34 en 55 weder aan den kant. Wij sloegen er in de eerste innings 42 bij elkaar en in de 2e innings 49 runs voor het verlies van 5 wickets. Hiermede haddén wij een heerlijken dag in de frissche lucht, een dag van prettige sport, met rood verbrande koppen, terwijl V.R.A. een aangename tegenpartij bleek te zijn. M. Zondag j. 1. hadden wij Olympia te gast en mochten weer het genoegen van een overwinning smaken. Het was een lust Jan Schoevaart in de le innings te zien slaan (in vier ballen 16 runs waaronder 2 vieren en een zes) terwijl in de tweede innings Gehrels met 22 topscorer was. In het geheel sloegen wij er in de le innings53en in de 2e innings 63 runs bij elkaar terwijl Olympia voor resp. 35 en 25 runs de kleedkamers kon opzoeken. De bowlingcijfers waren natuurlijk mooi. Gehrels bowlde resp. 6 voor 20 en 5 voor 11 en Exman 2 voor 13 en 4 voor 14. Thans waren we geheel volledig en speelden daardoor prettiger. Alles bij elkaar was het weer een heerlijke dag vol zonnenschijn en frische lucht. M.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 6