r CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX DE AJAX RESERVES IN ACTIE, 37 tot den aanval over gingen. De Engelschen komen dan eerst goed los, en met een schitterend schot van den midden voor wordt Heeswijk gepasseerd. Onze voorhoede die van links naar rechts luidde: de Natris, Visser (Stormvo gels) Rutte, Volkers, Hamel, zit er fanatiek op, maar de Derby achterhoede, waarin de rechtsback Footle schittert, retourneerde alles onverbiddelijk. Hamel werd een beetje veel losgelaten en stichtte met zijn zuivere voorzetten geregeld groote verwarring in de vijandelijke achterhoede. Met 0-1 kwam de rust. Na de thee maken de gasten binnen vijf minuten twee juweeltjes van doelpunten. Onze rechterwing gaat er dan weer keurig vandoor. Volkers ziet blijkbaar een gaatje en met een schitterend schot vliegt de bal in de touwen. Een minuut hierna is het echter 4-1 daar van Kol via het been van den rechtsbinnen in eigen doel scoorde. We geven gelukkig den moed niet op, en nu is het Visser, die ineens uit een mooi door Hamel genomen corner, doelpunt. Vlak hierop kopt Rutte helaas net over. Het publiek moedigt ons geweldig aan, wat op de Engelschen blijkbaar een verkeerde uit werking heeft, want we krijgen nu een serie gemeene prof-trucjes te zien, die de verontwaardiging van iedere sportman wekte. Nog eenmaal werd Heeswijk gepasseerd zoodat deze wedstrijd in een 5-2 nederlaag eindigde. De Ajax elf hebben zich dapper geweerd, v. Heeswijk goed, échter niet zoo geweldig als tegen West-Ham. Fons en van Kol beiden prima. In de halflinie Martens slap, Has- sink enthousiast, moet echter voor de fijne puntjes eens het recept aan Joop Pelser vragen. De Boer (Z.F.C.) goed vooral als we in aanmerking nemen, dat hij in zijn club altijd rechts-half speelt. De voorhoede, waarin Hamel en Visser de besten waren, hebben we in lang niet zoo in actie gezien. Van den witten bal, die een kwartier voor't einde in het veld kwam, moesten ook deze Profs niets hebben, maar ook nu bleef scheidsrechter Bos overwinnaar, die bovendien een pluim voor zijn arbitrage verdient. J. S. Onze tweede tocht naar Nieuwendam onder hooge temperatuur, bracht ons een 2-0 overwinning op D. W.V. waarmede wij den eersten prijs wonnen en de medaille- kast met een aardige beker verrijkten. Ofschoon er met animo gespeeld is heeft deze wedstrijd niet dat spel ge boden wat door ons vertoond kan worden, waar en de hitte en de effectvolle speelgrond veel schuld aan hebben, wat niet wegneemt dat ons de overwinning ten volle toekwam. Een kleine schare Ajax menschen heeft ons vergezeld, wat door de spelers altijd zeer op prijs wordt gesteld en wat de stemming altijd verhoogt. Het elftal wat de beker gewonnen heeft was: Becker Kuipers C. Delsen de Vlieger de Bois Reinders H. Delsen Geestman Schetters Addicks Brink. Onze vriend Geestman had nog een formidabele kaak slag te incasseeren die ten gevolge had dat twee tanden glad door zijn lip heen kwamen en hij den strijd op gaf. Onze veteraan Levendig die zijn plaats innam deed de oude garde eer aan door nog een verdienstelijke partij te spelen. Hij was voor den bakker Bil. En nu iets over onze volgende Cupfinal. Deze vond plaats in Beverwijk op het terrein van de Kennemers, en wel tegen Bloemendaal Zaterdag 23 Mei des avonds om 8 uur. Den Heer Koolhaas was onze sympathieke leider en had om vier uur bij het Hoofdkantoor der Gemeente-tram voor een reuzen kraaienknip gezorgd, waarmede wij uit en thuis zijn gebracht. En dat zooiets wel opneemt on dervonden wij doordat wij onderweg nog eenige passa giers een gedeelte meegenomen hebben. De heenreis was aardig, doordat eenige keeren de motor warm liep maar de Amsterdamsche vaart en een reuzengieter van den chauffeur zorgden voor afkoeling. Even voor zessen echter gebeurde het weer en geen water langs den weg, doch geen nood onze vriend Pannibil met zijn reuzen longen heeft hem eenvoudig koud ge blazen en voort ging het weer, en in de beste stemming arriveerden wij op het terrein, waar wij in de volgende opstelling begonnen: Kuipers de Vlieger Jurriaans Brink Becker de Bois Isseger Hassink Schetters Addicks ten Have Laat ik onmiddellijk zeggen er is prachtig gespeeld en dat wij de beker niet hebben danken wij aan het lot daar wat spel betreft wij hem verdiend hadden en de Voorzitter van Bloemendaal bij het in ontvangst nemen der Beker zich als volgt uitliet. Wij hebben door loting den beker gewonnen waar ik blij om ben; maar Ajax had hem verdiend en ik wil dan ook zeggen dat onze spelers, die zich tot het uiterste gegeven hebben, erkennen dat zij van de Ajax spelers wat konden leeren. Nu er is dan ook minstens eens zoo goed gespeeld als in onze laatste wedstrijden. Het spelverloop in korte trekken was: Na tien minuten neemt Bloemendaal met een tam schot van den linksbuiten de leiding wat onze keeper blijkbaar verrastte. En hoe of wij ons inspanden steeds wist de verdediging in laatste instantie de schitterende doelman onze pogingen te verhinderen, zoodat de rust met 1-0 in ons nadeel inging. De tweede helft gaf betere resultaten en van dicht bij werd de Bloemendaal doelman tweemaal gepasseerd. Doch het mocht niet zoo zijn en 8 minuten voor het einde maakte bij een uitval Bloemendaal gelijk. Zoo kwam het einde en 2X7V2 minuut verlenging bracht ook niet het gewenschte resultaat- Wel werd in de laatste minuut de bovenlat beproefd maar zonder succes. Met een hartelijke toespraak werd ons den tweeden prijs een mooie zilveren lauwertak overgereikt en gingen wij, het was inmiddels donker geworden, naar

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 5