CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Ons Clubblad Crefeld juniores in ons land. j WEST HAM-DERBY COUNTY AJAX-DERBY COUNTY J 36 Zooals telken jare gebruikelijk zijn de nummers van 1 Juni en 15 Juni door het heden uitkomende nummer samengevoegd. Het beeindigen van het seizoen brengt een dergelijke overstelping van werkzaamheden mede, dat het ons niet gelukte twee nummers te doen verschijnen, waarmede alle lezers zich hopenlijk zullen kunnen vereenigen. REDACTIE. Het Ajax-bestuur heeft onzen juniores in de gelegenheid gesteld zich te meten met de juniores van de V. f. B. Crefeld welke match op den tweeden Pinksterdag plaats heeft gevonden. Natuurlijk maakten wij gebruik van juniores als Cor Jurriaans, Piet v. Dijk enz. die anders in hoogere elftallen spelen, waardoor wij een flinke ploeg in het veld brachten, die met 2-1 overwinnaar bleef, v. Dijk maakte het eerste en Cor het tweede doelpunt. Vooral de tweede goal was een staaltje van keurig spel over de geheele linie. Onze juniores hebben zeer goed gewerkt, de Groot is nog iets klein doch deed heel mooi werk onder de lat. Op merkelijk hoe moedig deze tengere jongen zijn tegen standers tegemoet gaat. Niet té gedurfd voortaanBacks en halfs deden eveneens hun plicht en soms meer. Dukker blijft de kordate verdediger met de bravour van een Fons Pelser en ook Westrik verdient een pluim voor zijn aanpakken en steunen. De voorhoede bleek zeer gevaarlijk, vooral waar Hali (thans right-outside) hard vooruit gaat, Sweering over een uitnemende voorzet beschikt en het binnentrio snel en doortastend speelde. De 600 toeschou wers hebben zich zeer geamuseerd en gingen voldaan huiswaarts, ook al was het ditmaal geen overwinning van Ajax I. De Duitschers die Pinkster-Zondag met 3-1 van de Z. F. C. juniores wonnen waren hartelijk dankbaar voor de ontvangst. Heel verdienstelijk maakten zich Koolhaas en Westrik Sr. bij de ontvangst hetgeen tot uiting kwam in een vriendelijk schrijven van de V. f. B. Crefeld, dat ons dezer dagen bereikte. J. J. G. vt/ VL Dachten we door het uitloven van elf Zilveren Zaansche molens een beetje vuur in de gelederen te blazen en een herhaling te zien van de finale der Cupwedstrijd die beide clubs twee jaar geleden te Wembley (onjuist, deze „halve" finale is op Stamford Bridge gespeeld. Red.)speelden, en in een overwinning van 52 voor West Ham eindigde, hierin zijn wij bedrogen uitgekomen. De spelers waren blijkbaar overeengekomen, elkaar geen duimbreed in den weg te leggen, en het was voor zulke reuzen af en toe ver makelijk te zien, als ze zich, per abuis in het vuur van het spel een weinig vergaten, en tegen elkaar aanbotsten. Dan was het een kloppen en aaien van „aap wat heb je een mooie jongen", en was de vrede dadelijk weer hersteld. Toch zou ik niet gaarne beweren, dat beide partijen niet heel veel te genieten hadden gegeven. Integen deel er vielen schitterende staaltjes voetbal te bewonderen en voetbalkenners waren vol lof over het vertoonde spel. Met een verbluffend gemak werd het bruine monster geregeerd, en met kleine tikjes of lange centers naar vrijstaande spelers geplaatst. Dit positie-spel was af, en wat werden hier met minimum krachtsinspanning maximum resultaten bereikt. Ook het koppen was weer meesterlijk. Wat een prachtig gezicht als zoo'n boy de bal tegemoet springt, en het leer als't ware met z'n scheiding bestuurde. Wat hebben we in Holland nog een boel te leeren, was de verzuchting van veel voetbal-enthousiasten. Derby County speelde een tikje vuriger, West Ham iets eleganter. Als je. bij voetbal, evenals bij boksen ook „op punten" kon winnen, hadden we de „Hammers" de zege toegekend. Nu werd het 3—2 voor Derby County. Scheidrechter Boekman leidde voortreffelijk. Er valt voor Reynolds de komende maanden héél véél te doen, vooral wanneer alle spelers zich dat spel goed in het geheugen prenten. Voor het opvoeren van het „Hollandsche spelpeil" zijn deze wedstrijden uitermate geschikt, en kunnen m.i. de grondslag vormen voor véél Ajax-overwinningen. Het zij zoo. J. S. TJT Leek de wedstrijd tegen West-Ham meer op een exhibition, waarbij fraai maar niet minder fair voetbal werd vertoond, de Derby Counters lieten zich helaas van een geheel andere zijde zien. Het allervreemdste van de zaak was, dat ze zich eerst van een 3-0 voorsprong ver- zekerdèn en pas daarna een big-partijtje vertoonden, dat in flagrante tegenspraak is met hun reputatie van faire sportsmen. Gelukkig hield scheidsrechter Bos de teugels strak, maar daar de waarschuwingen en vrije trappen niet van de lucht waren, toonde het publiek zeer duidelijk zijn misnoegen over dit meer dan ruwe optreden. Toen even daarna de rechtsbinnen Moore zich zóó schandelijk gedroeg, dat hij het veld uitgestuurd werd, waren de toeschouwers begrijpelijker wijze niet zuinig met afkeu rende critiek, en hoorden we een geloei en gefluit, dat gelukkig ten eenenmale vreemd op de Ajax-tribunes klinkt. Fons Pelser werd o.m. met een „onguur hakje" gedeel telijk ontkleed, en als Commissaris van Materieel moet ik heftig protesteeren tegen een dergelijk ergerlijke pan talonbehandeling. Fons was woest en verzekerde zijn tegenstander, dat ie er over zou schrijven". In 't begin hadden we betrekkelijk weinig in te brengen, en het duurde ruim een kwartier, voor we voor het eerst

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 4