i Hotel Café Restaurant „METROPOLE" Gelegenheid voor Clubdiners en Vergaderingen CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX ==\1 HONKBAL. Bericht Rembrandtplein 22 Telefoon 48541. Aanbevelend G. CU. DO ON. 35 de gelegenheid stelde met een nog mooier schot, Hees- wijk voor de tweede keer te laten visschen. in de Ajax- voorhoede stelden Geestman en Iseger herhaaldelijk teleur. Na de rust viel Volkers maar uit, daar hij niets meer kon uitrichten, en viel Brink in. De kansen die, wij kre gen werden echter niet benut en toen na een 25 minuten spelen Heeswijk, door traag uitloopen, voor de derde keer gepasseerd werd, was de nederlaag zeker. De Natris ging nu linksbinnen spelen, maar figureerde maar wat mee, terwijl iseger en Geestman wel goeden wil toonden, maar voor het doel hopeloos faalden. Ook Hassink en Rijnders gingen nu in de malaise deelen, zoodat het voeden naar niets leek. Alleen Debois hield dapper stand, en verdient een pluim voor z'n harde werken. Met 3-0 werd „Hollandsch sterkste elftal" zooals in Roermond en omstreken op groote aanplakbiljetten stond vermeld, geslagen. Over de tegenstanders niets dan lof. Roermond is beslist een aanwinst voor de Zuidelijke Eerste klasse. Aan Rijnders nog eens den raad het affiche dat ook daar in de kleedkamer hangt Verzoeke tijdens den wedstrijd niette appelleeren" goed in z'n geheugen te prenten. Ook het uitschelden van eigen spelers staat zéér onbeschaafd en geeft Ajax niet bepaaldAeen eerste klasse cachet. Laat hij deze woorden eens goed over denken, daar het overigens een beste kerel is. Het diner, dat ons door Roermond werd aangeboden, bracht de goede stemming er weer spoedig in. We kunnen op een paar prettige dagen terugzien, vooral Henri was weer onbetaalbaar. Spoedig beterschap met je poot, Boy. Den reserves den raad eens extra goed te trainen, daar men alleen in het veld bewijzen kan zijn plaats waard te zijn. J.S. Nu de honkbalcompetitie weder is aangevangen, is er misschien van tijd tot tijd wel een klein plaatsje in het clubblad over voor de rubriek „Honkbal". (Zeer gaarne zelfs! Onze kolommen staan geheel voor U openRed. We hebben tot nog toe weinig succes gehad en dat is wel hieraan te wijten, dat momenteel verschillende lui in dienst of buiten de stad werkzaam zijn, terwijl het voetbalseizoen nog niet geheel is beëindigd, hetwelk natuurlijk diverse honkballers opeischt. Zoo heeft het le team 3 wedstrijden gespeeld waarvan er één is gewonnen en twee zijn ver loren en daar heeft het bovenstaande wel eenigs- zins schuld aan. Het tweede heeft nog niets gespeeld dus valt er niets van te zeggen. Hieruit blijkt al direct dat wij er op het moment niet zoo goed voor staan als een jaar geleden. Nu is het mijn bedoeling niet om pessimistisch te wezen, neen, ik zou haast zeggen, we kunnen wanneer we alles op alles zetten, hier is dan bij ingesloten dat allen stipt Woensdagsavonds komen trainen, toch nog best met 2 teams één kampioenschap in de wacht slepen. En dit zijn we aan de naam „Ajax" en aan ons Bestuur wel eenigszins verplicht. Want al hetgeen het Bestuur voor ons doet en reeds gedaan heeft, is door ons op de beste manier te vergelden, door hen aan het einde van het seizoen een kampioens medaille aan te bieden. Dit is nu niet bedoeld voor die spelers, die nu reeds één of meer jaren honkballen, neen, het is voor de Ajaxspelers in het algemeen. Dit jaar komen we met 2 teams uit, laat ons zorgen het volgend seizoen evenals verleden jaar wederom met 3 teams te kunnen uitkomen. Laat ons hopen dat vele Ajacieden hieraan gehoor zullen geven, daar het hen voor het volgend voetbalseizoen ook geen kwaad zal doen. CATCHER. 41 s 'h Van den Heer M. J. Koolhaas kwam bericht in dat deze voor alle functies in Ajax wenscht te bedanken. Hij zal de reden in de Algemeene Vergadering uiteenzetten. k-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 3