(T CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX =s3 DE PINKSTER-TOUR. Depot Borsalino Hoeden Depot Nicholson Raincoats ENGEESCHE WOELEN VESTEN. Reguliersbreesfraat 24 ENGEESCHE FEANEE OVERHEMDEN 34 minder dan drie negentallen en wonnen het kam pioenschap van den Nederl. Honkbal Bond. Bij den aanvang van dit seizoen trof den Honk ballers echter een groote slag, daar wij de on volprezen Roodenburgh als leider zagen heengaan. Jo Smit heeft deze werkzaamheden thans over genomen en staat voor een moeilijke taak daar bij Honkbal een lichte reactie is ingetreden, waardoor wij in plaats van met drie met twee negentallen in de competitie uitkomen. De eerste uitslagen waren niet heel fraai en wij wekken alle spelers op het verloren terrein te herwinnen en de voetsporen te drukken van Roodenburgh, dien Ajax niet dankbaar genoeg kan zijn voor het grootsche initiatief in zake Honkbal genomen. De belangstelling voor Cricket is vooruitgaande. Wij spelen met een elftal in den A.C.B. en boekten reeds drie overwinningen. Jo Pelser scoorde j.l. Zondag tegen A.C.C. 3 een stevige 60 runs. De bowlerij is bij Exmann, Gehrels en Debois in goede handen; er wordt vrij geregeld geoefend zoodat wij mogen verwachten dat de Munnik c.s. nog vele lauweren voor de club zullen winnen. Honkbal en Cricket zijn mooie sporten die zeer moeilijk zijn, doch er gaat van deze spelen een groote bekoring uit. Wie eenmaal door deze spelen is aangetrokken zal er zijn geheele leven aandacht aan besteden. Die leden, welke tot heden zich slechts alleen met voetbal bemoeiden kunnen wij met klem aanraden, „gaat eens kijken naar de oefeningen; komt eens een wedstrijd bijwonen en ik verzeker U dat U door de zomer sporten voor altijd „gevangen" zult zijn. Ajax stelt een ieder in de gelegenheid zich ook zomers „fit" te houden. Laat alle voetballers hiervan profiteeren door het beoefenen van honkbal of cricket. J. J. O. 'i~ Als sluiting van het voetbal-seizoen stelde het Bestuur een aardig Pinkster-uitstapje vast, en wel 1ste Pinkster dag tegen M.V.V. Maastricht terwijl we den 2den dag de onlangs naar de eerste klasse gepromoveerde Club Roermond zouden bekampen. Tegen M.V.V. werd een gelijk spel (2-2) bevochten, terwijl de Roermonders ons met een 3-0 nederlaag naar huis stuurden. Het elftal dat M.V.V. bekampte luidde als volgt: Heeswijk Rutte C. Delsen Rijnders Hassink Debois Delsen Volkers Iseger Brink de Natris 't Was een zeer stevig partijtje en bepaald vriend schappelijk traden de gastheeren niet op. Het aantal vrije trappen was voor een vriendschappelijken wedstrijd ont stellend hoog. Heeswijk was in het doel erg onzeker en twee blunders deden het ergste vreezen. Gelukkig voor ons had ook de M.V.V. keeper een off-day en moest deze door eigen schuld twee keer visschen. In het veld lieten we aardig voetbal zien, maar voor de goal waren wij, dank zij het binnen-trio, ongevaarlijk. Hein Delsen kreeg een leelijke trap tegen zijn enkel, die hem, hoewel hij moedig doorspeelde, erg hinderde. Ook Volkers werd geblesseerd. Wij waren tenslotte blij met een draw. 's Avonds werd ons een heerlijk autoritje naar Valkenburg aangeboden, wat zeer door ons werd geapprecieerd. Den volgenden dag moesten wij den strijd aanbinden tegen Roermond. Het elftal, dat tijdens het spel nogal eens gewijzigd werd, luidde: v. Heeswijk Rutte C. Delsen Rijnders Hassink Debois de Natris Geestman Iseger Volkers ten Have de Natris speelde dus rechtsbuiten wat hij vroeger altijd was, en Volkers zou het probeeren op de links binnenplaats daar z'n rechter-enkel niet in orde was. Roermond is een zéér geestdriftig ploegje, dat door trai ner Julian goed onderhanden is genomen. Mooi open spel, goede vleugelspelers en een middenvoor die het spel keurig verdeelt. Door een misverstand tusschen Rijnders en Rutte, kon de linksbuiten van Roermond met een onhoudbaar schot Heeswijk passseeren, terwijl wijfelen van Coen Delsen den vijandelijken rechtsbuiten in j NAAST THEATER TUSCHINSKI Telefoon 37324. r

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 2