17- CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Steunt het Olympisch Fonds 1928. IS.- 30 4<- i De Ajax Kruiswoord-puzzle. Aué heeft een Meesterlijk Kunstwerk gewrocht, Z'n puzzel verdient onze hulde, Dat was weer wat nieuws in de Rood-Witte Bent, Waar een elk Ajacied aan smulde. M'n dicht-ader vloeit en ik grijp er mijn lier, De snaren die dreigen te springen; O, leerrijke prachtige puzzel ik moet Er een leutig liedje op zingen. Ik dwaal als een geest of een slaap-wandelaar, Langs pleinen en stegen en straten, Verdwaasd als een mummelend oude Bes, Hardop in m'n eigen te praten, Net als een baby, pas van de borst, Prevel ik letter voor letter, Soms verheldert ineens m n peinzende blik, Maar,vloek af en toe als een ketter. Ik wandel met potlood en ruitjes-papier, Zie niets dan zwart-witte hokken, Dien rooien verkeers-agent op de Munt, Loop ik finaal van de sokken. Claxons die loeien, een Atax-chauffeur Schreeuwt: „kaffer, moet je crepeeren!" Wat weet zoo'n proleet van Kruis-raadsels af? M'n geest toeft in hoogere sfeeren. Ik drink er geen drank en gebruik er geen spijs, M'n maag is aan 't romm'len en knagen. M'n boordje ziet zwart en m'n schoenen zien rood, Ik loop met een baard van drie dagen. M'n bed is me óf te warm óf te koud, Ik lig als een puitaal te draaien, Ik puzzel en puzzel, het zweet breekt me uit, Daar hoor ik de hanen al kraaien. De kat krijgt een voorzet, Verticaal, Vloekend verlaat ik m'n sponde, Ineens gaat me daar een „Gasfabriek" op, „Eureka",ik heb het gevonden. Horizontaal ben ik nu weer normaal, Maar onder ons gezegd en gezwegen, Puzzelen lijkt me een schitterend werk, Als je „een jaar" hebt gekregen. TRIC-TRAC. De oplossing. 5 De oplossing, resp. uitslag, wordt eerst in het vol gende nummer bekend gemaakt. Het aantal ingekomen oplossingen is zoo groot, dat de controle enkele dagen meer vordert dan oorspronkelijk gedacht is. REDACTIE. V»/ Aan den overkant van het IJ. Vergezeld van een tiental supporters trokken wij naar Nieuwendam om te trachten in de serie-wedstrijden van D.W.V. een prijsje weg te halen. Als tegenstander hadden wij een sterken derde-klasser, O.S.V. Doordat ons elftal nogal gehavend was, viel de tegenpartij niet mee. Ons elftal zag er als volgt uit; C. Becker Kuipers C. Delsen de Vlieger de Bois Reinders Schetters Geestman Jurriaans W. Smit K. v. d. Vliet. Als om 3 uur afgetrapt is, is het onmiddellijk het oude liedje als steeds tegen dergelijke tegenstanders. Wij tech nisch beter, de tegenpartij onbesuisder, zonder echter un fair te zijn. Nadat Jurriaans een goeden voorzet van Schetters overgekopt heeft en de Baron den zijpaal be proefd heeft, gelukt het Jurriaans van dichtbij ons eerste doelpunt te fabriceeren, wat echter eerst kort na rust gelukte. Dat wij beter getraind zijn, bleek inmiddels in de tweede helft, daar de meeste tegenstanders aardig vermoeid raakten en wij het spel grootendeels in handen hadden. Wel werden nog enkele pogingen gedaan om gelijk te maken, maar onze doelman dacht er anders over en toen kort vo-or het einde Jurriaans uit een schermutseling den bal bemachtigde, leverde dat ons tweede doelpunt op, wat den strijd besliste. Ook hier zijn wij van den tweeden prijs verzekerd. Een vermakelijk geval deed zich nog voor. Rijnders zat in de knoop met een tegenstander; de scheids rechter floot; indianengebrul van Rijnders onder het uitroepen van: er gebeurt toch niets; scheidsrechter besliste vrijen trap in ons voordeel, wat ik ook ver wachtte, maar Rijntje voelde zichzelf bepaald niet on schuldig dat hij zoo brulde en wat ook absoluut niet noodig is, ouwe jongen. Nou, jongens, tot de volgende ronde. W. DE BOIS Jr.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 4