Hotel Café Restaurant „METROPOLE" Gelegenheid voor Clubdiners en Vergaderingen CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 29 I i ATHLETIEK. Rembrandtplein 22 Telefoon 48541. jj met deze tijding wef verblijd. Het plan morgen naar Rotterdam, doch Biscuit's auto in de reparatie en de reiskosten mij eigenlijk wel wat bezwaarlijk. Zondag 10 Mei. Gisterenavond laat Maarten Smit langs de draad en bleek mij deze morgen met de „Har- lang" naar Zuid-Holland. Ons reeds vroeg aan den Am- stel gepresenteerd en bleek mij „Harlang" een fraai motorjacht naar de eischen des tijds ingericht en van alle gemakken voorzien. Een illuster gezelschap aan boord en de dag, ondanks regen in den namiddag, zeer genoeglijk gepasseerd. Op het achterdek o. m. Mevrouw Knegt, daar Vlokkia enkele weken naar Spanje, mitsgaders de Heer Koolhaas, dewelke door rheuma- tische aandoeningen rechterarm in verband. Maandag 11 Mei. Eerst laat gisterenavond aan den Amstel gemeerd, doch er in geslaagd een CETEM op den kop te tikken. Het ontstellend bericht onze vrienden de Haantjes gedegradeerd. En alhoewel het voer de prikkeling uitstekend Amsterdam een derde eerste-klas- ser dit mij zeer veel leed voor Zittersteijn c. s. Hoop van harte de Duinoorders spoedig terug in ons rniiieu en nog heden een hartelijken brief geconcipieerd aan de Quick-vrienden. Bleek mij verder enkele stamtafel- gasten gisteren naar Spangen en de Urugayers prima gespeeld. j Dinsdag 12 Mei. Het weer thans opzomerende en zoo doorgaande ik overmorgen met een stroo-dakje naar West Ham U. De Telegraaf heden buitengewoon actief en een groot artikel over de Engelsche gasten. De Heeren morgenavond in stad en ik zoo mogelijk naar het station. De hoorn gegrepen voor 25005 en bleek mij Buitenweg definitief aangenomen en wij Donderdag met een goed team in het veld. Ons intusschen gelukkig te achten, indien wij met minder dan 50 geslagen, doch een nederlaag tegen de Profs geen blamage. Bleek mij de voorverkoop flink gaande en minstens 8000 men- schen een rush naar Ajax-stadion. Woensdag 13 Mei. Vanmorgen naar Repko in de Re- guliersbreestraat en hier een stroohoed stijl 1925 voor billijk prijsje letterlijk op den kop. Op het Rokin de Kruijff, dewelke zoo druk in zaken, dat ZEd. er on mogelijk tusschen uit morgenavond. Ajax thans doende v. Dalen den international te doen spelen, dewelke een stoere boy en tegen een stootje kunnende. De Engelschen heden aan het C. S. aangekomen en o. m. Oudheusden en Reynolds ter begroeting aanwezig. Donderdag 14 Mei. West Ham U. op ons veld en in derdaad meer dan 9000 menschen de Meer in. Veel stof en veel gepuf daar binnen twintig minuten het geheele gezelschap binnen geloodst. Ajax wonderlijk gespeeld en achtertrio de helden van den avond. De Hammers uitstekend gespeeld en slechts met 20 van ons ge wonnen, terwijl de professor een zuivere penalty over het hoofd gezien. En dit wel jammer daar de stand toen 1—0 en de penalty waarschijnlijk den gelijkmaker op geleverd. Doch de overige beslissingen niet aanvecht baar zoodat deze fout vergeeflijk. En de beste stuurlui steeds op de tribune!!! Cricket. 'F Een dezer dagen wordt de piteh gelegd in het N.B.- terrein en zullen de oefeningen resp. wedstrijden weer beginnen. Degenen, die zich op cricket willen toeleggen, kunnen de oefeningen bijwonen. Waar nog niet met de N. Bank overeengekomen is, wanneer Ajax de beschik king heeft over het terrein, kunnen de oefendagen nog niet gepubliceerd worden. vR. 'F In aansluiting aan het bericht in onze courant be treffende den te houden Athletiekdag voor voetballers moeten wij u nog mededeelen, dat in deze circulaire een vergissing geslopen is door het wegvallen in het pro gramma van No. 9: Speerwerpen. Het programma moet dus luiden: le. 100 Meter hardloopen. 2e. 400 Meter hardloopen. 3e. 800 Meter hardloopen. 4e. 150 Meter hardloopen. 5e. Vèrspringen met aanloop. 6e. Hoogspringen met aanloop. 7e. Kogelstooten 7/4 K.G. 8e. Discuswerpen. 9e. Speerwerpen. 10e. 4 X 100 Meter estafette, voor bondsviertallen. Wij verzoeken u dringend van deze correctie vooral goede nota te willen nemen. Opgaven s.v.p. p. o. aan ondergeteekende. M. J. KOOLHAAS. Aanbevelend G. CU. DOOM.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 3