CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 25 Ons Jubileum. I Seriewedstrijden van ons Tweede Met een gezellige groep spelers, reserves en dames werd de reis naar het Aardbeienland on dernomen om te trachten uit de clubs Schoten, Bloemendaal, (beide oude tweede klassers) en de jonge ontvangende vereeniging de Kenne- mer (3e klasse) plus ons tweede de beker voor een jaar te winnen. Met het volgend elftal werd de strijd aan vaard tegen de Kennemers: Becker Kuipers C. Delsen. De Vlieger de Bois Brink. H. Delsen, Geestman, Isseger, Addiks, Ten Have. Bij den aanvang huldigden 'de Kennnemers ons met het behaalde kampioenschap met een mooie bloemenmand. Als om 2xA wordt afgetrapt, blijkt spoedig, dat wij beter voetballen, maar dat het veld ons nog als eens parten speelt. De Kennemers even wel, die hun veld kennen, geven ook weinig gelegenheid, doordat zij zeer geestdriftig en uitstekend verdedigen. Toch weten wij na een goeden aanval door Addicks het eerst te doel punten, doch een effectbal, welke een missen ten gevolge had, werd ons noodlottig en het was gelijk. Rust 11. In de tweede helft hetzelfde spel. Wij het meest aanvallend en de Kennemers goed ver dedigend met enkele gevaarlijke uitvallen en na \y2 uur was de stand 11- Er werd tweemaal iVi minuut verlengd, waarin bleek, dat wij de meeste ausdauer hadden, maar ondanks een sterk overwicht ge lukte het ons pas in de tweede verlenging, na .^en scherpen voorzet van Delsen, door bemid deling van Addicks te doelpunten, waarmede wij van den tweeden prijs verzekerd zijn. De finale is 17 Mei. Na een prettige terugreis arriveerden wij om half zeven terug in Mokum waar wij tot de ont dekking kwamen, dat wij behalve de overwin ning ook nog met een droog pak thuis kwamen, daar het in A'dam gestort had. W. de B. A.V.B. KRABBELS. Ajax V definitief kampioen. 't Seizoen is op z'n eind. In deze (vermoede lijk) laatste krabbel hebben we slechts 3 gelijke spelen te vermelden. Ons vijfde heeft met 'n gehavende en de vorige week zelfs onvoltallige ploeg de laatste „voet" aan 't kampioenschap gelegd, 'n Woord van hulde aan de geheele ploeg is hier zeker wel op z'n plaats. Zoowel tegen Amstel III als Neerlandia II werd met 11 gelijk gespeeld. Merkwaardig is, dat beide punten uit 'n penalty kwamen, door denzelfden speler gemaakt. Ook onze B-adsp. konden het tegen Zeebur- gia II niet verder dan 'n draw brengen. Ook deze jongelui, die tot op 't laatst in „The Run ning" blever. voor 't kampioenschap, komt 'n woord van lof toe voor het keurig volhouden. Volgend jaar nog beter, jongelui! Adé. Wij hebben den heer Adé bereid gevonden, nog een nabetrachting te schrijven over het af- geloopen A.V.B.-seizoen. REDACTIE. Oefenavonden. IV- WJ \r~ Er komen nog geregeld gelukwenschen binnen van bevriende clubs, zoowel uit het buiten- als uit het bin nenland. Zoo werden wij o. a. door Neptunus verrast met een leuke foto, die in 1906 genomen werd en waarbij Neptunus en Ajax gekiekt werden. Uit het buitenland kregen wij o. a. nog gelukwenschen van „Eintracht", Frankfurt, en „Olympique" uit Parijs. Het wordt een opeenstapeling van gelukwenschen! Het Bestuur stelde in de laatst gehouden Bestuursvergadering de volgende oefenavonden vast voor de zomermaanden: Voetbal- Maandags (jongeren) - Vrijdags (ouderen) Criket: Dinsdags - Donderdags. Athletiek: Woensdags. Honkbal: Woensdags. Het Bestuur besloot een meerdere beoefening der Athletiek te propageeren en heeft hiervoor maatregelen getroffen. Leden, die zich op athletiek willen toeleggen, kunnen zich reeds thans opgeven aan den Heer Koolhaas. Oranje Nassaulaan 81. J. J. GROOTMEIJER. Amstelveenscheweg 65 Secretaris.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 5