\r 24 CLUBNIEUWS v A. F. C. AJAX Onze Kruiswoord-puzzle. J\ Donderdag 23 April. Vanmiddag getracht iets te we ten omtrent bestelde 2 zitplaatsen voor HollandBelgië. Doch helaas 25005 zich verdekt opgesteld en ook 23333 niet boven water hetgeen inderdaad een misselijk tee- ken. Doch vertrouw op de calculatie van den secre taris, dewelke ons allen steeds zoo goed mogelijk te vreden gesteld, hetgeen ook ditmaal wel het geval te zijn. Op de damesbeurs Jan de Natris, dewelke Zater dag naar Londen met Oudheusdeti voor bezoek aan de Cupfinale. Vrijdag 27 April. Met Barentsen van den A.V.V.B. iets per telefoon en bleek mij ZEd. veel moeite met Am- sterdamsch elftal tegen Z.F.C* Het laatste oogepblik ook Eb. v. d. Kluft afgeseind, zoodat samenstelling nog onbekend. Hoop morgen minstens 5000 personen zich naar het Ajax-terrein op te maken, doch hier vrij pes simistisch tegenover daar waarschijnlijk slechts enkele duizenden Ajax-terreinwaarts. Van Qrootmeijer bericht deze in zake plaatsen België diep in den put en slechts 50 aan zitplaatsen te helpen. Zaterdag 25 April. Heden een pleizierige match in de Meer en Z.F.C. de Amsterdamsche combinatie geklopt terwijl de A.V.V.B. een „halve roode rug" rijker. Met verschillende Heeren over het artikel Hoven in de Kro niek, doch bleek mij Ajax op het standpunt staande alle voetbal te moeten steunen, n.l. èn A.V.B. èn A.V.V.B.- voetbal. Het wel is waar mogelijk „de organisatie in één hand beter" doch dit geen reden Volksvoetbal's geld middelen te knotten en dit voetbal hierdoor te bena- deelen M. i. het Ajax standpunt volkomen loyaal en de A.V.B. overigens pootig en puntig genoeg z'n peultjes zelf te doppen. Zondag 26 April. Mij vanmorgen reeds vroeg naar Haarlem begeven en op het stationsplein Biscuit, de welke eveneens naar Schoten. ZEd. een groote rood zwarte strik op zijn revers en behoefde ik niet te vragen of ZEd. V.O.C.-er of A.D'.O.-er! In Haarlem de geheele V.O.C.-schare en alle spelers persoonlijk een riem onder het hart gestoken Snap eenvoudig niet op 5 Mei 50.000 liefhebbers en heden slechts 8000. Deze match de spannendste welke ik in mijn leven gezien, daar na 2 uur voetbal 11 en de laatste minuut .het winnende punt. Biscuit zoo wit als dit papier en dacht ik ZEd. na de penalty bijna te barsten van vreugde! In het Clubhuis Dirk Prooye mitsgaders Wisburn zonder spreken de hand gedrukt. Maandag 27 April. Vandaag Marius Koolhaas op de tram en deze mij verteld de Internationale Prof matches 1 thans vrijwel geregeld. West Ham II. en Derby Co rinthians naar Nederland en O.udheusden in Londen het arrangement in orde gemaakt. De pers mor gen over deze matchës meer in het midden te brengen. Mij wel opgevallen Ajax op ondernemend gebied aan de spits, doch in de couranten de Urugeezen.op 10 Mei a.s. te R'dam, hetgeen eveneens een evenement op ons ge- bied. Bleek mij verder John de Natris in Londen enkele dagen achtergebleven en ZEd. enkele dagen vacantie er aan vastgeknoopt. Dinsdag 28 April. Heden naar de Meer en per vele' langs de Kruislaan. Onze terreinen weder ontruimd voor cricket en hoop alle cricketspelers een goed en sucesvol seizoen voor den böeg. Ook Honkbal weer op komst en vertrouw Roodenburg, Jo Smit Co. weder kampioen van den Nederl. Honkbal Bond, dewelke thans flink fleureerende. De Honkballers een leepen zet uitgehaald door Lippens het programma toe te ver trouwen, dewelke als geknipt voor het baantje. Stel mij voor mij weder onder leiding der cricket-specialis ten te stellen en te dién einde mijn flanellen broek naar den stoomer geëxpedieerd! Woensdag 29 April. De rage voor plaatsen Holland België buitengewoon en vertelde de barbier mij heden overdekte tribuneplaatsen in opkoopershanden en deze 20 gulden en meer gevraagd. En begrijp niet op welke wijze deze lieden de plaatsen verkregen daar de clubs slechts enkele plaatsbewijzen toegewezen. Het een voudig een schandaal én hoop van harte deze Heeren een kolossale strop. De match waarschijnlijk niets bij zonders en vele competitie-matches beter en belang rijker dan deze Internationale. Donderdag 30 April. Vanavond diverse bestuurszaken en o. m. de Beroepsclubs-tournée besproken, welke heeren van 1421 Mei in ons land. Bleek mij de Be- stuurderen hier enkele uren aan gespendeerd en de, zaak goed „doorgepraat". Wat betreft umpires Kool haas mij verteld AjaxWest Ham den professor leider; AjaxDerby County aan Tinus Bos en de groote finale tusschen de profs aan Eymers. En ons team waarschijn lijk met een Hercules- en een E.D.O.-man te versterken, n.l. Wout Buitenweg en Perucal. Auf Wiederschau! Er blijkt voor de oplossing van de puzzle heel groote belangstelling te bestaan. Intusschen hieronder nog enkele aanwijzingen: 112. Verticaal zeer hard loopen. 13. Verticaal komt uit een wonde. 120 moet zijn; 13e letter alfabet. 62 moet zijn: bekende Amsterdamsche Korfbalver- eeniging. 90 moet zijn: gebruikt men voor een gordijn, looper. Alle oplossers moeten vóór 10 Mei hun antwoorden inzenden. In het clubblad van 15 Mei a.s. wordt de uit slag gepubliceerd. J. J. QROOTMEIJER.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 4