IT CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX VAN DE JONGE VETERANEN. I I 4 T. O. G.-backs was zoo welwillend, om ons door onoor deelkundig terugspelen aan 2 doelpunten te helpen. T.O.G. scoort, door treuzelen van een onzer backs, tegen^ 21. Van Veen plaatst netjes naar Pieters Graafland en met een keurig schot in den hoek zit nr. 3. Na de rust valt v. Klaarbergen uit. T. O. G. 3 is nu komt ons elftal completeeren. Als ieder een goal van T. O. G. verwacht, scoort v. Veen aan den anderen kant onze vierde goal. Hof wordt in het strafschopgebied ge nomen; penalty: 52. Einde. Ajax VII behield zijn kans door 2 mooie overwin ningen op Fred. Hendrik, met 40 en op F. M. S. 2 met 5—1. De A.-adsp. behaalden een goedkoope 5O-overwin ning op Meteor, wegens niet opkomen van 1. g. De B.-adsp. verloren met 31 van Avanti en daarmee tevens hun kampioenskans. De leider van dezen wedstrijd toonde van de meest elementaire beginselen van het voetbalspel niet op de hoogte te zijn. Gelukkig verdeelde hij zijn vergissingen nogal netjes, zoodat de uitslag, 31 voor Avanti, wel de juiste was. Uit een penalty opende Avanti de score, 10. Een vrije schop op het Avanti-doel leverde ons den gelijkmaker. Overweg speelde een verdienstelijke partij rechts buiten. De Avanti-vleugelspelers waren eveneens uit 't goede hout gesneden en doelpuntten elk één keer. Onze jongens hebben er van gemaakt, wat er van te maken was en verdienen een woord van hulde voor hun volhouden. Ook onze B.-ers kregen twee puntjes cadeau, nl. van W. M. S., dat niet opkwam. Het totale resultaat is, dat van de 9 wedstrijden er 8 gewonnen en 1 verloren werd. Gemiddelde dus, evenals bij den vorigen Krabbel, 90 Hulde! ADE. Ongecorrigeerd. Redactie. 2&L 15-2-'25. Ajax 6B—Volewijckers II 2—3. 22-2-'25 Watergr. 4Ajax 6B 26. De laatste loodjes wegen het zwaarst; zoo is het ook in de voetbalwereld. De pittige Volewijck-ploeg mocht het honingzoete genot smaken, den ouden 6 B-ers de eerste en eenigste nederlaag toe te brengen. Een wed strijd, dien we hadden kunnen en moeten winnen. De ploeg was geheel compleet, doch de achterhoede haa vermoedelijk een verkeerden feestdag te pakken. Drie maal een aanval van V., welke evenveel doelpunten op leverden. Aan den overkant zagen de bekende vijf, die vermoedelijk aan bezuinigingswoede leden, geen kans meer dan twee maal den goeden V.-doelman te pas- seeren. We zagen onze kampioens-visioenen reeds in het luchtruim vergaan. Er restte ons nog één kans om de bewuste insignes in de wacht te sleepen. Maar daar moest voor gewerkt worden, want Rodi volgt ons op den voet. Watergr.IVAjax 6 B. De bewuste dag van het groote gebeuren was daar. In het kleedhok werden de kansen van alle kanten be keken en besproken. Berekeningen en afspraken werden gemaakt. Onze support(sters) deden onrustig, konden van emotie geen gebruik van de aangeboden zitplaatsen maken; dies verdwenen de Fransche muiltjes onder de oppervlakte der aarde. De arbiter gooide z'n „knaak" in het luchtruim, onze aanvoerder greep er naast; een slecht voorteeken. We stelden ons op met een invaller voor Schaffer; voor wien „Paroney Bile" als gast bij ons gezelschap optrad. We hebben dan ook zeer genoten van z'n mu- zikalen schoen. Hij wist steeds de juiste snaar te treffen. Het spel begon, tegen de afspraak in, met een overwicht van W.; 't meeste gevaar dreigde voorloopig van den linkervleugel der gastheeren en daar onze rechter- verdediging nog niet ingespeeld was, vreesden we het ergste. De gevolgen bleven ook niet uit; des scheids rechters spiedenden blik kon 't niet ontgaan, dat de bal met de vingers bespeeld werd en hij wees a la Mutters naar de beruchte plek. Een vierde minuut later stonden we met 10 achter. Sombere gedachten doorwoelden onze hersenen, de sup porters keken naar een anderen match ergens aan den horizon. Inmiddels ploeterden we voort, tot plots een elfmaal versterkt oorlogsgehuil de lucht, deed trillen. Onze ^ouwe Tinus" had z'n borrel verdiend; op de al leen hem bekende wijze had hij den doelman gescal peerd. De stand was gelijk, de moed herleefde. Jan Jr. gaf eenige solos ten beste; zijn belooning was een mooi doelpunt, 21. Hiermee ging de rust in. De tweede helft begon met een belegering van het vijandelijke doel. Jan Overeem was nu in grootschen vorm. Onze voorhoede combineert goed, Wesling krijgt den bal, even om den back gebalanceerd, dan een spurt, m'nheer, tot slot een veteranenpil en de keeper is ge sneuveld. Vijf muinten later haalt de Boer hetzelfde kunstje uit en het is 41 voor ons. Daarna een strafschop voor hands van de Jongh, welke naast getrapt wordt. Uit dank baarheid maakt Will er 51 van. 't Spel verslapt dan eenigszins. Jan Jr., die vindt, dat alle goede dingen in drieën bestaan^ maakt het half dozijn vol. W. maakt nog een tegenpunt uit een' penalty, door Mast veroorzaakt, die zeker z'n dag niet had. Met deze overwinning kon de vlag in top; we werden door onze supporters gehuldigd met laurierdrop. Onze trouwe volgelingen door dik en dun werden door den aanvoerder op een ongeprepareerde speech ont haald. Tegelijk werden zij gedecoreerd met het zilveren

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 4