Hotel Café Restaurant „METROPOLE" Gelegenheid voor Glubdiners en Vergaderingen T~ CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 1 A.V.B. KRABBELS. Rembrandtplein 22 Telefoon 48541. Aanbevelend G. CU. DOON. -j) verdediging van Spartaan bijt flink van zich af, waar door het ons niet gelukt om de leiding te nemen. Het veld verkeert in zeer slechten toestand. Kuypers blijkt als rechtsbuiten niet meer op zijn plaats te zijn, zoodat Geestman een moeilijke taak heeft. Wan neer Geudeker een goeden pass van Geestman krijgt, maakt hij met een onhoudbaar schot ons eerste doelpunt. Spartaan probeert nog voor de rust den ge lijkmaker te forceeren, doch onze verdediging houdt stand. Na de rust wordt er door beide partijen nog een schepje opgegooid, maar wanneer Delsen een beetje te stevig één der Spartaan-spelers tegen den grond werkt, geeft de scheidsrechter terecht penalty, welke voor Becker onhoudbaar wordt ingeschoten. Van een moment inzinking in onze gelederen weet Sp. door haar mid- voor te profiteeren, om de leiding te nemen, om deze, ondanks alle pogingen onzerzijds, niet meer af te staan. Addicks was in dezen wedstrijd met kopballen en scho ten niet erg fortuinlijk, daar de bal eenige keeren tegen lat en paal kwam. Daar B. W. echter van D. E. C. ver- loor, zijn wij door beter doelgemiddelde toch kampioen. (Waarschijnlijk! Nog even wachten. Redactie.) WATT. v|r Ajax A. jun. kampioen! Ajax V verbetert z'n kans. Onze juniores hebben het in den eindspurt van B.-Wit gewonnen. Jammer vinden we het, dat D. W. V. den wedstrijd tegen B.-Wit gewonnen heeft gegeven. Even wel, véél kans om ons voorbij te komen, had B.-W. niet. Alleen een 210 overwinnig op D. W. V. had Bl.-W. kun nen helpen en dat is (zelfs in den A.V.B.) een heele prestatie. Ondertusschen onze felicitaties aan Westrik c.s. Ajax V deed zeer verdienstelijk werk: de zwaarste concurrent, V. V. A. 3 werd met 41 geslagen. Onze jongens hebben uitstekend gespeeld en V. V. A. 3 had geen schijn van een kans. Direct na den aftrap gaat 't op het V. V. A.-doel los en alleen door fel verdedigen kan V. V. A. den druk weerstaan. Ons eerste succes komt door Th. Muller, na een goeden ren van Kreuger, 10. De V. V. A.-linksbuiten krijgt te veel vrij spel. Jutte raakt geblesseerd, kan den V.V.A.-midvoor niet meer hou den en de laatste maakt gelijk. Dan komt er een kleine in zinking in onze verdediging, v. d. Velden staat echter pal en langzaam maar zeker komt rood-wit weer aan het woord. Als Over tegen den paal schiet, is Th. Muller er als de kippen bij, om ons opnieuw de leiding te geven, 2—1. Na de rust is het Aajx-spel absoluut superieur. De verdediging heeft den V. V. A.-aanval geheel in haar macht. Goed samenwerken tusschen backs en halflinie valt op. Kreuger wordt extra bewaakt, doch dat wordt V. V. A. noodlottig. Muller krijgt den bal, glipt door de rood-zwarte verdediging heen en scoort z'n derde goal! Kort voor tijd maakt Over nog nr. 4. Tegen D. W. S. 2, in den polder, speelden wij op een veld, dat voor voetbal totaal ongeschikt was. We zijn in den A. V. B., en speciaal in den polder, niet veel zaaks gewend, doch het reserve-veld van D. W. S. spant de kroon. Ajax liep hard van stapel. Binnen de minuut gaf Muller ons met een geweldigen kanjer de leiding. Onze verdedi ging voelt zich in de modder nog niet thuis en D.W.S. maakt gelijk. Bijl herneemt de leiding, als de D. W. S.- keeper slecht uittrapt, 21. Verkeerd begrijpen van v. d. Velden en Koomen helpt D. W. S. aan den gelijkmaker. Even vóór rust scoort Bijl nr. 3. Na de thee is D. W. S. 't meest aan het woord. Kruys- wijck verdedigt echter subliem. Een prachtschot van Koppen gaat tegen den paal. Kreuger en Bijl brengen keurig op, Bijl schiet in, de D. W. S.-keeper stopt vallend. Theo Muller breekt door, wordt ongeoorloofd afgehou den, doch kan nog juist naar Kreuger plaatsen, die nr. 4 in het D.W.S.-doel deponeert. Bijl maakt nog nr. 5, zoo dat we den wedstrijd welverdiend met 52 winnen. Ons vijfde heeft nu een mooien voorsprong van 3 punten op V. V. A. 3. Ajax VI kon het tegen D. E. C. niet bolwerken; met 14 moesten onze boys de meerderheid van hun afdee- lingskampioen erkennen. Ajax VII heeft nu ook een voorsprong. Door twee fiksche overwinnigen op Swift 3 en T.O.G. 3 en een ge lijk spel van S. D. S. zijn Visser en zijn mannetjes 1 punt vóór geraakt op S. D. S. Tegen Swift 3 namen wij door 2 goede doelpunten van Dijkman en Hof de leiding. Mikkelsen brengt vlak voor rust den stand op 30. Na rust scoort Swift 2 maal tegen, 32. Dijkman scoort na goed samenspel nr. 4, waarmee 't pleit beslecht is. T. O. G. 3 bood hevig en vinnig tegenstand. Een der

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 3