(T CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX KRONIEK. Depót Borsalino Hoeden ENGELSCHE WOELEN VESTEN. Reguliersbreesfnaaf 24 Depót Nicholson Raincoats ENGELSCHE FLANEL OVERHEMDEN 1C- -j) =S\1 er méér Concertgebouw-orkesten in Amsterdam zijn. Mengelberg, van Rossum. P.S. Met het oog op het groote feest in Bellevue, 28 Maart a.s., moeten we alle dansen nog eens repeteeren, en mogen we niet vóór één uur naar huis. DE CLUB-AVOND COMMISSIE vt' HET NEDERLANDSCHE ELFTAL. 'i~ Wim Volkers gekozen. De Natris niet gekozen. Algeheele verbazing. Opnieuw heeft de N. E. C. een onzer waardig gekeurd Nederland te vertegenwoordigen in den strijd tegen België: Wim Volkers, onzen kleinen, maar fanatieken rechtsbinnen, die het afgeloopen seizoen bewijzen leverde de goalgetter van Ajax te zijn, heeft men opnieuw in de Oranje-ploeg opgenomen. Geheel Ajax is trotsch op deze benoeming en wij bie den Volkers op deze plaats namens al onze leden de hartelijkste gelukwenschen. Een veel succes natuurlijk! ik. v»/ De laatste competitiewedstrijd tegen D. F. C., op 22 Febr. jl. op ons terrein gespeeld, leverde Ajax geen overwinning op. Zonder Jan de Natris en Volkers, voor wie v. d. Vlis en Iseger niet onverdienstelijk zijn inge vallen, speelden wij 33 tegen een snel en fanatiek D. F. C.-elftal. Theo Brokmann (.2) en Iseger (1) maakten de doelpunten. Voor de rust was Ajax met 20 voor, doch de D. F. C.-ers smaakten het genoegen daarna drie doelpunten te maken. Even voor het einde maakten wij echter gelijk^ zoodat ten minste één puntje gered werd. Het gaat er nu slechts om, wat R. C. H. doet, waardoor wij ten slotte nog naar de vierde plaats kunnen duikelen. Met zes reserves naar E. D. O. getogen, waren wij er zeker van, dat de „Haarlemmers" een heele kluif aan dit elftal zouden hebben. De sterkste buitenlanders heb ben reeds eerder moeten ondervinden, dat een verzwakt Ajax-I-elftal niet voor de poes is en terdege van zich kan afbijten. Dit is ook heden in Haarlem gebeurd, v. Hees- wijk, Deen, Delsen, maar vooral Jan Hassink, hebben kranig gespeeld. Geen moment was onze gehavende ploeg in de minderheid en het gelijkes pel, 00, brengt ons in de volgende ronde. Wij hebben meermalen beweerd^ dat wij minstens 18 spelers hebben, die in doorsnede bruikbare eerste- klasers zijn, en dit werd heden opnieuw bewezen. Een compleet Ajax-team verloor in Haarlem met 21 en vijf eerste-elftal-spelers plus zes reserves deden het vandaag beter. In orde mannen!! AJAX 2—E.D.O. 2. Op een slecht bespeelbaar veld en onder slechte weersomstandigheden, om maar niet van den scheids rechter te spreken, wordt met een invaller voor Iseger, voor wien Geudeker meespeelt, opgesteld. De eerste aan vallen zijn voor E. D. O., doch deze worden door goed ver dedigen van Deen en Delsen onderbroken. Langzamer hand komen wij in de meerderheid, maar de verdediging van E., met spil en backs aan het hoofd, weet voorloo- pig onheil te voorkomen. Wanneer ten Have een bal goed voor doel plaatst, geeft Baron Geestman met een kalm geplaatsten kopbal ons de leiding, welke wij voor de rust niet weten te vergrooten. Na de rust word er een sneller tempo ingezet? waar tegen E. niet bestand blijkt te zijn, zoodat wijl dan ook spoedig, resp. door Geudeker, Addicks en Geestman, de score tot 40 opvoeren. Kort voor het einde kent de scheidsrechter, die de gekste beslissingen gaf, ons een penalty toe, welke captain Debois in ons vijfde doel punt omzet, waarmede het einde komt, waar beide par tijen naar verlangden. Aangezien B. W. een punt tegen Z. F. C. verspeelde, is onze voorsprong weer tot 2 pun ten vermeerderd. WATT. SPARTAAN 2—AJAX 2. Aangezien Iseger en H. Delsen niet medespelen, wordt als volgt opgesteld: öecker Deen Delsen de Vlieger Rynders Debois Kuyper Geestman Geudeker Addicks ten Have Spartaan trapt af en onderneemt direct een goeden aanval, welke echter nog geen resultaat oplevert. De NAAST THEATER TÜSCHIN8KI Telefoon 37324.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 2