Cr i I Appelleer nooit! CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 183 ==Al LEDENLIJST. Weder geboekt als w. L: A. A. Bogaard, Ruyschstraat 115, alhier. Bedankt als o. 1.: A. A. Hollander. Geroyeerd wegens wanbetaling: W. J. Al- land, Th. Hörchner. DIPLOMA'S. Leden, die hunne diploma's nog in ontvangst moeten nemen, wordt bericht, dat oncïergetee- kende a.s. Vrijdagavond op Clubavond aanwe zig zal zijn. Ten einde lang wachten ïn het be- stuurshuisje te voorkomen, is het raadzaam a.s. Vrijdag de diploma's te voldoen. J. OUDHEUSDEN, Penningmeester. U.V.V. Ajax. S Ons eerste heeft gisteren te Utrecht vrij ge makkelijk van U.V.V. gewonnen. De pauze ging met 20 in, doch wij hadden ons verre de meerdere getoond, zoodat de straffe wind tegen (na de rust) geen beletsel was, dat wij de score tot 30 opvoerden. Volkers maakte 2 goals (dit jongemensch draait voor een paar goals geen hand meer om!) en Theo scoorde nummer drie. De ploeg was in uitstekende conditie en alleen de Kruijff en Rutte waren minder op dreef dan in den laatsten tijd. De slechtste man was de scheidsrechter. Wij we ten al te goed, dat het heel moeiiijk is een wedstrijd voldoende te leiden, doch deze arbiter bracht er al heel weinig van terecht. Het Utrechtsche publiek heeft net zoo lang om een penalty gejankt totdat de rechtspreker er invloog en fair aanvallen met een penante- kik bestrafte, v. Heeswijk deelde blijkbaar des Heeren scheidsrechters opinie niet en stopte den bal opnieuw zeer fraai! Het tweede verspeelde een punt tegen H.F.C. II en moet thans geen wedstrijd meer verliezen. LV_ Het derde verloor van Blauw Wit III met 1—0, gedeeltelijk een gevolg van onvolledig heid. Ook het A.V.B. voetbal had hevig te lijden onder onvolledigheid der elftallen daar tal van afschrijvingen inkwamen door ongesteldheid der spelers. Intusschen schiet het seizoen aardig op, doch voor verschillende elftallen komen er nog moeilijke matches genoeg. Vasthouden, jongelui CORRESPONDENTIE. Dr. A. K. Uwe beschouwingen over medi sche keuring in het volgende nummer. Over vloed van copy! Adé. Het vervolg komt in het nummei van 15 Febr. a.s. A R I E De beslissingen uan den scheidsrechter zijn tijdens het spel bindend! Steunt het Olympisch Comité 1928 -J) E De Heer en Mevrouw BENJAMINS-ROUS geven vrienden en bekenden kennis van de geboorte van hun zoon 25 JANUARI 1925. Chr. de Wetstraat 20 hs.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 9