7= CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX BIERJOOL. A.V.B. KRABBELS. -J 180 hieraan deel te nemen, daar wij in Maart onze Jubileum wedstrijden. En blijkens berichten geen uitstel te ver- leenen, zelfs niet voor kamp.- of promotiewedstrijden, zoodat het voor Ajax zeer moeilijk in te schrijven. Hierover hedenavond met Bergvelt van Blauw Wit en deze geadviseerd met onze reserves in te schrijven. En deze tip inderdaad zoo kwaad niet. Zaterdag 31 Januari. In lijn 13 Kemp de Boer en ZEd. mij iets te vragen. Bleek mij ZEd. een inschrijving geopend voor „Slagwerk" voor de Jazz-Band, hetwelk een dikke honderd pop te kosten. Uit mijn rechtervestzak 0.68 bij elkaar gescharreld en dit bedrag gestort. En hoop Kemp de Boer binnen enkele dagen de trommel enz. aan het gezelschap te kunnen aanbieden. Vooral de Bierfuif een hoop herrie van noode en dit instru ment dan volkomen op zijn plaats. Het derde tafreel van ons Herdenkingsfeest is de Bier jool. Op Woensdag 25 Maart a.s. des avonds van 81 uur wordt deze bijeenkomst in Bellevue gehouden, ingang Leidschekade. Behalve dat onze Jass-Band zich zal doen hoorenheeft de Commissie verschillende ver rassingen op haar programma. Zoo zullen o.m. enkele Cabaret-nummers en onderlinge wedstrij den den avond vullen, terwijl men bij het binnen komen eenige bons in ontvangst kan nemen voor gratis bier, kwast, e.d. De fijnste maatjes-haring mitsgaders augurkjes en uitjes zullen verstrekt worden om het bier beter te laten smaken. Alleen werkende leden en juniores leden wordt toegang verstrekt. ADSPIRANTEN GEEN TOEGANGl De Commissie zal alleen toegang verleenen aan die leden, die v ór 14 Februari a.s. bericht zenden, aanwezig te zullen zijn. Dit laatste in het belang van een goede regeling. Men zende dus een aparte briefkaart aan on- dergeteekende onder opschrift: BIERJOOL dat men aan de fuif zal deelnemen. De Commis sie zal dan kunnen overzien op hoeveel deelne mers men moet rekenen. Bericht vóór 14 Februari is gewenscht. J. J. GROOTMEIJER. Amstelveenscheweg 65. 'I* i 'N Zal Ajax V kampioen worden? Lang zullen we op 't antwoord niet moeten wachten, als deze krabbel gedrukt staat kan ons vijfde alweer 'n belangrijke schrede verder zijn. Voor 1 Febr. staat Ajax VTavenu 2 op 't programma. De uitwedstrijd werd met 12 door ons verloren, doch we hebben genoeg vertrouwen in Bijl c.s. om 'n overwinning van rood-wit te voorspellen. Ook dan blijft 't oppassen, ook V.V.A. 3 is een ernstige kampioenspretendent, en de nog beide te spelen wedstrijden tegen de rood-zwart gestreepten zullen de kampioensvraag definitief moeten beantwoorden. De stand is nu: Rerserve le Klasse B: doelp. gesp. gew. gel. verl. v. t. punten Tavenu 2 8 6 0 2 27—12 12 Ajax V 7 5 1 1 32— 9 11 V.V.A. 3 7 4 2 1 19— 9 10 Amstel 3 7 4 1 3 19—20 9 Neerlandia 3 7 2 1 4 13—10 5 D.W.S. 3 6 2 0 4 9—13 4 R.C.A. 2 8 1 1 6 9—17 3 S.D.W, 3 8 1 1 6 3—38 3 Ajax VI verraste ons met uiteenloopende cijfers, Spartaan 4 werd met 71 geklopt en tegen E.D.W. 2 werd met liefst 16 verloren. Hier zijn onze kampioens kansen vrijwel verkeken, zooals uit onderstaand staatje bIiikt: doelp. gesp. gew. gel. verl. v. t. punten D.E.C. 3 8 5 2 1 27— 7 12 BI. Wit 5 10 5 2 3 28—16 12 E.D.W. 2 10 5 2 3 31—19 12 Watergr.meer 3 9 4 3 2 16—16 11 Ajax 6 9 5 1 3 26—20 11 Spartaan 4 10 2 1 7 14—48 5 T.O.S. 2 9 1 1 7 12—38 3 Ajax VII heeft nog de leiding. Maar dan ook met den minimalen voorsprong van 1 punt op T.O.Q. 3, dat met een wedstrijd minder ge speeld ons zevende op de hielen volgt. Ook S.D.S. is met 'n gelijk aantal verliespunten, doch 1 wedstrijd minder gespeeld, 'n gevaarlijke concurrent. Tegen R.A.P. 2 werd met 12 verloren, 'n resultaat dat geducht tegenvalt. Rap nam vóór rust de leiding, waarop Meyer gelijk maakte. Na rust scoorde R.A.P. nogmaals en won met 21. Zondag j.l. deed ons zevende het beter en sloeg O. D. E. 3 met 62. Nadat Ajax O.D.E. eerst aan de leiding had geholpen, maakte v. Dam uit 'n penalty gelijk en geeft v. Klaarbergen ons de leiding. Met rust is de stand reeds 41. Na rust gaan onze voorwaartsen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 6