Hotel Café Restaurant „METROPOLE" Gelegenheid voor Clubdiners en Vergaderingen CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX BRIEVEN UIT DE MEIJERIJ j Rembrandtplein 22 Telefoon 48541. Aanbevelend G. CH. DO ON. 2 7' 177 D.E.C. 2—Ajax 2. Met dezelfde opstelling als vorige week (voor Hassink speelde echter Rijnders mede) wordt begonnen. D.E.C. trapt af en onderneemt direct een goeden aanval, waaruit, echter geen doelpunt gemaakt wordt. Wij ne men het offensief geleidelijk over, maar het blijkt al spoedig dat D.E.C. haar huid zoo duur mogelijk zal verkoopen. De backs en keeper weren zich geducht. Addicks krijgt dan de gelegenheid om de score te ope nen, doch zijn schot faalt. Toch weten wij voor de rust nog de leiding te nemen, wanneer ten Have bij een scrimmage voor doel zijn eerste doelpunt voor Ajax maakt, wat hem natuurlijk een rondje op de a.s. kampioensfuif (waarvan tenminste gesproken wordt) kost. Kort hierop is het rust. Na de rust wordt er door ons direct weder flink aangepakt en de voorsprong wordt spoedig vergroot. D.E.C. weet dan van het ongedekt staan van hun linksbuiten te profiteeren om uit een voorzet van dezen speler van korten af stand onzen keeper, die voor de rust goed werk ver richtte, te passeeren. De verdediging van D.E.C. be gint dan teekenen van vermoeidheid te toonen, waar door ons binnentrio en Delsen zelfs met eenige mooie doelpunten den stand op 61 weet te brengen. Kort hierop fluit de scheidsrechter einde van dezen in goede verstandhouding gespeelden wedstrijd. Er werd door ons elftal goed en enthousiast gespeeld, waarvoor de goede leiding van captain Debois dan ook borg staat. De aanmoedigingen der verschillende dames en van Mr. Iseger Sr. klonken boven alles uit. Zondag a.s. een zwaren wedstrijd tegen H.F.C. 2. Tot nog toe is in Haarlem met weinig succes gespeeld. Haarlem ver loren, E.D.O. gelijk, dus willen wij in volgorde door spelen, dan moet er Zondag gewonnen worden. Denk er om luitjes: De haven is in zicht. XA WATT. Berlijnsche voetbal-indrukken. Kovno, 26/1/25. (Litauen.) 'n Prachtige afleiding om 'n stuk van de honderden kilometers door te komen, die tusschen Berlijn en Oost- Europa liggen is: 'n brief aan de Redactie van onze Ajax-krant. Vooral nu ik iets te vertellen heb van mijn Berlijnsche voetbalindrukken. Ik heb 't dan ook gisteren wel èrg getroffen. Juist in die weinige uren oponthoud in de Duitsche metropool op Zondag j.l. een wedstrijd te kunnen zien, die be slissend is voor de „Meisterschaft" van de Oberliga, de „natuurboter" van het Duitsche voetbalis voor waar 'ri buitenkansje! Het ging tusschen Hertha B.S.C. en Union-Oberschöneweide, twee clubs uit de afdeeling A, waarvan de eerste met 16 gespeelde wedstrijden (van. het totaal 18) den kop had en tusschen 2 haakjes gehouden heeft met 25 punten, n.l. elf ge wonnen en drie gelijkgespeelde wedstrijden. De Union Oberschöneweide had met 13 gespeelde wedstrijden 18 punten en was dus theoretisch slechts 1 punt achter. Indien U. O. won, zou de derde adspirant voor de de „Meisterschaft", n.l. Norden Nordwest daar zeer veel zijde bij gesponnen hebben. Kortom 't was 'n erg be langrijke strijd en er werd dan ook 'n record belang stelling verwacht. Vol verlangen naar 't schouwspel toog ik dan ook naar den Sportplatz van Hertha bij het station Gesund- brunnen, ergens in het N.-N.W. van Berlijn, 'n Tochtje met de autobus door de triestige, grauwe buurten van Berlijn Noord is leerzaam, in vele opzichten. Scherp contrasteert hier het vervallen aanzien van huizen en gebouwen met de luxe van Berlijn West. Je moet soms even lachen, als je b.v. de bombast-achtige reclame ziet van 'n kroegje, dat met kleurige affiches, guir landes en lampion-versiering 'n „Bockbierfest" annon ceert. Natuurlijk is het er een „tadelloser Betrieb"! Langzamerhand wordt in Duitschland weer alles „tadel- los"! Het Hertha-terrein is 'n 50 Stadion in Amsterdam, 'n Tribune van hout en cement. Rond het veld groote staan-tribunes. De duurste plaats bleek M. 1.50 te zijn (z.g. Mitteltribüne) overdekt en ik dacht, dat hier dus voor onze vaderlandsche clubs nog wel iets te leeren is. Daarentegen moeten de Hertha-bestuurderen eens bij ons komen zien, hoe 'n terrein-accomodatie moet zijn. Deze heuvel-op, heuvel-af-toegang, langs en door ware modderpoelen, was 'n verzoeking. Intusschen stroomde het van bezoekers, naar schat ting 'n vijftien duizend man. Toen ik uit mijn auto stapte, vlogen tien jongens tegelijk op me af en bedelden om V

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 3