'?r i r*i m »7±i h frti mi*m i ümm mj No. 23 ZONDAG 1 FEBRUARI 1925 7de JAARGANG. ONS JUBILEUM. Herhaalde oproep. Herhaalde oproeping aan alle Reünisten Allen oud-spelers en ouderen leden der ver eeniging wordt verzocht nota te nemen dat de Feestcommissie op WOENSDAGAVOND 18 MAART A.S., den datum van oprichting, een BIJEENKOMST VOOR REÜNISTEN organiseert, gevolgd door gezamenlijk diner in het AMERICAN-HOTEL, Leidscheplein, Alhier. Bijeenkomst 5 uur. Het Feestcomité rekent op deelname van alle oudere leden. Ongetwijfeld zal het een ieder bekend zijn dat onze vereeniging in Maart a.s. haar vijf en twintig jarig bestaan herdenkt. Hiervoor werd een Feestcommissie benoemd bestaande uit de Heeren F. Schoevaart, M. Smit, K. L. de Boer en ondergeteekende. Op het Feestprogramma, waarvan nadere bijzonderheden later bekend gemaakt worden, komt o.a. voor een Feest avond in Huize Bellevue op Zaterdag 28 Maart a.s. Wij hebben het genoegen alle werkende-, juniores- en adsp.-leden uit te noo- digen op dezen Feestavond aanwezig te zijn, gehuwde en verloofde leden met hunne dames. Teneinde eenigszins te kunnen bepalen hoe veel invite s aanwezig zullen zijn, is het noodig dat ieder liddie hiervan gebruik wenscht te maken, ons liefst omgaande doch uiterlijk 15 Feburari a.s. daarvan in kennis stelt. Men gelieve dit per briefkaart te berichten, met het opschrift „CABARET", onder vermel ding of men eventueel met echtgenoote of ver loofde zal komen. Na 15 Februari a.s. kunnen wij slechts bij uitzondering antwoorden accepteeren. Vóór 15 Februari a.s. gelieve men dus bericht ie zenden aan het Ajax-secretariaat. J. J. GROOTMEIJER. Amstelveenscheweg 65.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 1