Y 172 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX PROGRAMMA 25 JARIG BESTAAN. De Feestcommissie maakt bekend dat het voorloopig Programma ter herdenking van het 25 Jarig bestaan luidt: 1. Bijeenkomst ,en diner van Reünisten in American-Hotel op Woensdag 18 Maart a.s. om 6 uur. 2. Zondag 22 Maart, Eerewedstrijd voor veteranen 1 uur. Gecostumeerde wedstrijd 35Vi uur. Eerewedstrijd Ajax I waarschijnlijk ver sus Blauw Wit I. 2343 uur le helft, 3V2 AXA uur 2e helft. 3. Bierjool in Bellevue Woensdag 25 Maart, 812 uur. Cabaret, Onderlinge wedstrijden, touw trekken, hometraining enz. 4. Receptie in American-Hotel op Zater dagmiddag 28 Maart 35 uur. Cabaretavond 84 uur in Bellevue voor Leden en Donateurs en genoodigden. 5. Internationaal tournooi op 12/13 April, Paaschdagen. Mededingers nader bekend te maken, waarschijnlijk: Blauw Wit, Ajax, Middle sex Wanderers, Belgische le klasser. 7. Adspirantenwedstrijd waarschijnlijk van twee adsp. elftallen te Tilburg (Willem II). Datum nader bekend te maken. 9. Aanbieden van een gouden herinnerings medaille aan alle Ajacieden, die gedurende het bestaan der vereeniging tot Inter national gekozen werden. 10. Voorstel van de Feestcommissie enkele leden tot eere-lid resp. tot lid van ver dienste te benoemen. 11. Tentoonstelling in Bellevue van alle door Ajax gewonnen eereteekenen en medail les, op Zaterdag 28 Maart a.s., des avonds OPROEP AAN ALLE REÜNISTEN. Allen oud-spelers en ouderen leden der ver eeniging wordt verzocht nota te nemen dat de Feestcommissie op WOENSDAGAVOND 18 MAART A.S., den datum van oprichting, een BIJEENKOMST VOOR REÜNISTEN organiseert, gevolgd door gezamenlijk diner in het AMERICAN-HOTEL, Leidscheplein, Alhier. Bijeenkomst 5 uur. Het Feestcomité rekent op deelname van alle oudere leden. Tal van oud-spelers en oudere leden heb ben medegedeeld gaarne dezen datum in intie- men kring te komen vieren, zoodat het door gang vinden van deze bijeenkomst is gewaar borgd. Het Comité bericht dat de kosten voor diner, inclusief dranken, 5.per persoon zullen be dragen. Men word verzocht bij eventueele deelname dit bedrag per postwissel te doen toekomen aan het adres van ondergeteekende. In verband met de organisatie is het noodig dat alle aanzittenden spoedig bericht zenden. Het Comité, J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. Amstelveenscheweg 65. Na 15 Februari a.s. kunnen wij slechts bij uitzondering antwoorden accepteeren. Vóór 15 Februari a.s. gelieve men dus bericht te zenden aan het Ajax-secretariaat. J. J. GROOT MEIJER. Amstelveenscheweg 65. 6. Boottocht naar AlkmaarBergen aan Zee in Juni a.s. Feestdag te Bergen aan Zee. Onderlinge wedstrijden, enz. 8. Uitgave van een Geïllustreerd nummer van het Ajax Clubnieuws op 15 Maart 1925. j E. D. O. 2—Ajax 2. j Onder leiding van scheidsrechter Hartland, die goed voldeed, wordt met de volgende opstelling begonnen: Becker Deen, Delsen, de Vlieger, Hassink, de Bois, Iseger, Geestman, Geudeker, Addicks, ten Have. Voor de rust heeft de thuisclub het niet geringe voor deel van de zon en is dan ook meestentijds in den aan val. De aanvallen worden meestal door den kleinen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1925 | | pagina 6